Siste 10 fra Sande
Legesenteret stengt 24.04.18 frå 14-15
Standryddinga i Sande er i full gong - vi vil ha rein natur
Endringar i forskrift for Søre Sunnmøre Reinhaldsverk
Hjorteteljing 2018
Midlar frå Husbanken
Kartlegging av skredsoner
Formannskapsmøte
Ope møte for råda og pårørande i Sande kommune
Eldrefest i Haugsbygda 21.april
Forside
Forside
04.12.2017

Tildeling av adressenummer i Sande kommune


Alle husstandane skal no ha fått brev om tildeling av adressenummer.
Dei husstandane som ikkje har klaga på si nye adresse,
vil få ny adresse før januar.
Då blir adressa aktivert i
- Matrikkelen for eigedomar
- Folkeregisteret
- Posten


Dei som har sendt inn klage på adressenummer (nummer på huset ) eller har sendt merknad om at du vil ha med gardsnamnet i adressa, får saka si behandla fortløpande, og får tilbakemelding frå Sande kommune.
Adressene vert aktivert etter kvart.


Sande kommune ordnar med dei opplysningane som skal matrikkelførast og sender den nye adressa til folkeregisteret.
Grunneigarane må sjølve syte for merking av dei bygga som har fått tildelt adresse.


Status bygdevis veke 49:
Gjerdsvika:
Dei aller fleste har fått ny adresse der vegnamn og vegnummer er ein del av den nye adressa.

Gursken:
Dei aller fleste har fått ny adresse der vegnamn og vegnummer er ein del av den nye adressa.

Larsnes:
Ein del eigedomar klare til tildeling. Ein del eigedomar med klagefrist.


Kvamsøy:
Dei aller fleste har fått ny adresse der vegnamn og vegnummer er ein del av den nye adressa.

Sandsøy :
Klagefrist ikkje ute.

Klagefristen er 3 veker frå du mottok brevet om adressenummer.


<<< Tilbake

Tidlegare artiklar:
Fagkveld om skjøtsel og bruk av beite i Ørsta 9.april
Oppheva forbod mot bruk av utandørs eld
Forbod mot bruk av open eld utandørs
Nærings-, teknisk og miljøutval
Opningstider i påska
Nye politivedtekter i Sande - høyring
Ledige stillingar i barnehage og skule
Oppheving av forbod
Lyngbrenning på Nupafjellet
Formannskapsmøte
Polititenesta i Sande kommune
Utvidinga av Haugelia barnehage er i gang
Vellukka UKM i Sande - mange til fylkesfestivalen
No er det tid for å søkje på kulturmidlar - Frist 15.april
"Drone- reglar"
Utbetaling av regionale miljøtilskot 2017 – RMP
Produksjonstilskot i jordbruket 2018 – del 1
Reguleringsplan Kalsnesstranda, Kvamsøy offentleg ettersyn
UKM Sande 2018 - kjem du?
Har du ledig husvære
Sande kommune treng ingeniør innanfor VAR-området
Vasslekkasje på leidningsnettet på Åramsida
UKM - 10.mars på Breidablik, Larsnes
Oppdatert situasjon ved Bergsnev vassverk.
VIKTIG MELDING
Gursken-elevar er med på klassequizen
Har du ein prosjektidè?
Politiråd i Sande kommune
Formannskapsmøte
«Å leve med ASF (autismespekterforstyrring)»
Ope møte for alle - demens og kosthald
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Krisesenter for Sunnmøre
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
"Trygt heim for ein 50-lapp"
Sande kommune si kriseleiing
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 10.00 - 12.00
Sande bibliotek
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Søknadskjema -portal

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen