Siste 10 fra Sande
Oppheving av forbod
Vedtekter for barnehagane
Lyngbrenning på Nupafjellet
Skuleruta 2018-2021
Formannskapsmøte
Polititenesta i Sande kommune
Utvidinga av Haugelia barnehage er i gang
Vellukka UKM i Sande - mange til fylkesfestivalen
No er det tid for å søkje på kulturmidlar - Frist 15.april
Forside
Forside
23.02.2018

Har du ein prosjektidè?


Jobbar du med samfunns- og næringsutvikling? Har du ein prosjektidé om tettstadutvikling, kultur, næringsutvikling, integrering, klima/miljø, eller andre prosjekt?
Møre og Romsdal Fylkeskommune og Fylkesmannen inviterer til Seminar om tilskotsordningar for samfunns- og næringsutvikling
6. mars 2018 i Molde


Arrangøren vil vise fram kva støtteordningar Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal kan tilby til utvikling, og inviterer kommunar, frivillige lag og organisasjonar og næringsforeningar til seminar.

TID: 10.00 – 12.45 (registrering frå kl. 9.30).
Frå 12.45-15:00 er det mulegheit for å diskutere ein prosjektide med ein rådgivar.

STAD: Quality Hotel Alexandra, Molde

Agenda:

09:30-10:00 Registrering
10:00 Innleiing. Ved Eivind Vartdal Ryste, seksjonsleiar fylkeskommunen
10:10 Korleis komme frå ide til eit godt prosjekt?

Eit godt definert prosjekt styrkar sjansen for å lukkast. Øyvind Herse (fylkeskommunen, prosjektleiar MobPro) gir tips til korleis ein kan bygge opp eit godt utviklingsprosjekt.

11:00 Pause
11:15 Parallelle sesjoner:
• Tilskot til samfunns- og næringsutvikling
• Tilskot til klima, miljø, vatn og landbruk
• Tilskot kultur og frivillig verksemd

12:45-15:00 Diskutere prosjektide. Diskuter din prosjektide med ein rådgivar.

Påmelding på førehand.

Arrangørar: Fylkeskommunen og Fylkesmannen
Påmelding innan 28.februar

Påmelding her
<<< Tilbake

Tidlegare artiklar:
Oppdatert situasjon ved Bergsnev vassverk.
VIKTIG MELDING
Gursken-elevar er med på klassequizen
Har du ein prosjektidè?
Politiråd i Sande kommune
Formannskapsmøte
«Å leve med ASF (autismespekterforstyrring)»
Ope møte for alle - demens og kosthald
Kompetanseløft i Helse- og omsorg
Ny brannbil på plass i Sande
Høyring - forskriftsendring vedr. skulestrukturen i Sande
PP-rådgjevar 100% stiling ledig
Næring, teknisk og miljøutval
Råd for likestilling av funksjonshemma
Formannskapet
Rammeløyve - Gjerdsvika hamn - kunngjering av nabovarsel
Møte i eldrerådet
Søkje sommarjobb?
Kommunestyremøte
Sande kommune treng legevikar
1.mai er frist for å søkje plass i kulturskulen
Søknadsfrist 1.mars for barnehageplass og plass i SFO
Samling for unge bønder
Treng du å fornye ditt plantevernsertifikat?
Formannskapsmøte
Kanskje har du kompetansen vi treng?
LANDBRUKSKONFERANSEN TORSDAG 25/1-2018 Ørsta kulturhus
Tildeling av adressenummer i Sande
Tid for feiing og feietilsyn
Nasjonal undersøking blant pårørande
Vikar helsesekretær
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Krisesenter for Sunnmøre
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
"Trygt heim for ein 50-lapp"
Sande kommune si kriseleiing
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 10.00 - 12.00
Sande bibliotek
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Søknadskjema -portal

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen