Siste 10 fra Sande
Informasjonsdag for arbeidsgivarar og næringsdrivande 2017
Kommunestyret
Stor givarglede i Sande
Ledige stillingar som helsesøster
Helse- og Oppvekstutvalet
Næring-, teknisk- og miljøutval
Informasjonskveld arrangert av Autismeforeningen i Møre og Romsdal i Ulsteinvik 24 oktober.
Formannskapsmøte
Varsel om oppstart av privat detaljregulering på Skare Gnr 64 bnr 3
Forside
Forside
Utsikt frå Drageskaret
23.10.2017
Informasjonsdag for arbeidsgivarar og næringsdrivande 2017
Er du arbeidsgivar eller næringsdrivande på Sunnmøre?
Det blir kurs for dei som til dagleg arbeider med lønnsområdet ved a-melding, skattetrekk og arbeidsgivaravgift.

Tid: Alle kursdagar fra kl 09.00-16.00 (registrering frå kl 8.30)

Stad:
05.12.17: Ørskog kommune, samfunnshuset
07.12.17: Ørsta kommune, Ivar Aasen-tunet
12.12.17: Herøy kommune, rådhuset
14.12.17: Ålesund kommune, rådhuset, bystyresalenLes meir...

23.10.2017
Kommunestyret
Innkalling og sakspapir til møtet i Sande kommunestyre den 31. oktober 2017 finn du på innsynsportalen eInnsyn.

Møtet startar kl 13.45 og vert halde på Sande rådhus, Larsnes.

23.10.2017
Stor givarglede i Sande
Tv-aksjonen 2017 til UNICEF ga eit godt resultat i vår kommune.
Oversikta viser at vi har samla inn over kr 222.000,- og er den 3.beste innsamlingskommunen i Møre og Romsdal .

Les meir...

20.10.2017
Ledige stillingar som helsesøster
Vil du gjerne jobbe med barn og unge?
Sande kommune har ledige stillingar på helsestasjonen ved Sande legesenter og søkjer etter motiverte og interesserte fagpersonar til to ledige stillingar.
Les meir...

19.10.2017
Helse- og Oppvekstutvalet
Innkalling og sakspapir til møtet i Helse og oppvekstutvalet den 25. oktober 2017 finn du på innsynsportalen eInnsyn.

Møtet startar kl 16.00 og vert halde på Sande rådhus, Larsnes.

19.10.2017
Næring-, teknisk- og miljøutval
Innkalling og sakspapir til møtet i Næring-, teknisk og miljøutvalet den 25. oktober 2017 finn du på innsynsportalen eInnsyn.

Møtet startar kl 16.00 og vert halde på Sande rådhus, Larsnes.

16.10.2017
Informasjonskveld arrangert av Autismeforeningen i Møre og Romsdal i Ulsteinvik 24 oktober.
Autismeforeningen i Møre og Romsdal inviterer til GRATIS fagkveld torsdag 24/10-17 på Sjøborg Kulturhus i Ulsteinvik. Temaet for kvelden vil være ASD - persepsjon og stress. Vi får besøk av forelesar dr. Kari-Ann Eilefsen som vil ta oss gjennom dette temaet og så vil ein ung kar som har diagnosen Autisme fortelje om sin kvardag med denne diagnosen.
Ingen påmelding !
Les meir...

11.10.2017
Formannskapsmøte
Innkalling og sakspapir til møtet i Sande formannskapet den 17. oktober 2017 finn du på innsynsportalen eInnsyn.

Møtet startar kl 13.45 og vert halde på Sande rådhus, Larsnes.

09.10.2017
Varsel om oppstart av privat detaljregulering på Skare Gnr 64 bnr 3
I medhald av Plan- og bygningslova varslar ein med dette om oppstart av privat detaljregulering på Skare på Sandsøya. Planen skal avløyse gjeldande reguleringsplan for Skare og er vidareført i ny kommunedelplan frå 2015. Tiltakshavar ynskjer å utvikle eigedomen med fleire fritidshus og båtplassar innanfor planområdetLes meir...

05.10.2017
Influensavaksinering i Sande på Elveromsstova
INFLUENSAVAKSINERING I SANDE
Måndag 30. oktober kl. 12-14
Stad: Elveromstova, Larsnes

Influensavaksine kr 200
Pneumokokkvaksine (fornyast kvar 10. år) kr 400
Ta med kontantar
Les meir...

04.10.2017
Søknader om rovviltskadeerstatning 2017
Søknader om rovviltskadeerstatning 2017

Elektronisk søknadssenter er no opna for innsending av søknad om erstatning for rovviltskade på sau etter beitesesongen 2017. Fristen er 1. november.


Les meir...

04.10.2017
Produksjonstilskot og avløysartilskot ferie og fritid - 15.oktober
Vi minner om at søknadsfristen for produksjonstilskot og avløysartilskot ferie og fritid er 15. oktober 2017.
Ver spesielt merksam på at de må søkje om avløysartilskot ferie og fritid for 2017 no.Les meir...

04.10.2017
Ny miljøstasjon på Myklebustmyrane
Søre Sunnmøre Reinhaldsverk sin miljøstasjonen på Myklebusmyrane i Gursken skal erstatte eksisterande miljøstasjon på Larsnes.
Der vert det også tilrettelagt for mottak av greiner og hageavfall.

Les meir...

02.10.2017
Pårørandeskulen er utsett
På grunn av manglande påmelding vert pårørandeskulen utsett til etter nyttår ein gong. Ny utlysing med ny påmeldingsfrist kjem på nyåret

02.10.2017
Formannskapsmøte
Innkalling og sakspapir til møtet i Sande formannskapet den 3. oktober 2017 finn du på innsynsportalen eInnsyn.
Møtet startar kl 13.45 og vert halde på Sande rådhus, Larsnes.

25.09.2017
Pårørandeskule i oktober
Omsorgstenesta i Sande og Ytre Søre Sunnmøre demensforening ynskjer velkomne til pårørandeskule .
Dette er eit gratis undervisningstilbod til deg som har omsorg for, eller har ein nær ven med demens.
Les meir...

Tidlegare artiklar:
Pærebrann funne i Sande
TV-aksjonen 2017: Unicef - Hvert barn er en mulighet
Eldrefesten i Sande 16. september
Omkopling vassleidning ved Bergsnev VBA Torsdag 14.09.2017
Stortingsvalet 2017 - resultat frå Sande kommune
Stortingsvalet 11. september: Her kan du røyste!
Kommunestyret
Vassutkobling i Gursken onsdag 6.sept
Formannskapsmøte
Rettigsheitskurs - Ørsta kulturhus tysdag 26.sept
Stortingsvalet 2017
Jobbe i omsorgssektoren ?
Eldrerådet
Helse- og oppvekstutval
Næring-, teknisk- og miljøutval
Grunderkurs for deg som går med ein god ide
Endring på legekontoret
Skulerute i Sande 2017/ 2018
Tilskot til drenering av jordbruksjord 2017
SMIL-midlar 2017.
Valstyre
Asfaltering på Almestad
Skulestart i Sande
Regionale miljøtilskot
Formannskapsmøte
Stortingsvalet 2017 - Førehandsrøysting
Open anbodskonkurranse - Oppvekstadministrativt system
Vask og reperasjon av høgdebassenget i Gjerdsvika 17.07.17
Står du i manntalet ?
Ledig stilling som teamleiar på kjøkkenet på Sandetun
Vassutkobling i Gursken onsdag 5.juli
SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Krisesenter for Sunnmøre
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
"Trygt heim for ein 50-lapp"
Sande kommune si kriseleiing
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 10.00 - 12.00
Sande bibliotek
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Søknadskjema -portal

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen