Siste 10 fra Sande
Har du ledig hus / leilegheit?
Kulturverntilskot - søknadsfrist 15.oktober
Vil du bli ny rådmann i Sande kommune?
Badeskum på fjorden eller kva er det?
Vil du prøve deg som brannmann? Interessert i ambulansetenesta?
Brot på vassforsyninga på Åram
Hurra, no er det språkkafe igjen!
Revisjon av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet
Folkemøte om hamneutbygging i Gjerdsvika, Adolfbuda 3.oktober kl 18.00
Sidekart
Web
Forside
Har du ledig hus / leilegheit?
Kulturverntilskot - søknadsfrist 15.oktober
Vil du bli ny rådmann i Sande kommune?
Badeskum på fjorden eller kva er det?
Vil du prøve deg som brannmann? Interessert i ambulansetenesta?
Brot på vassforsyninga på Åram
Hurra, no er det språkkafe igjen!
Revisjon av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet
Folkemøte om hamneutbygging i Gjerdsvika, Adolfbuda 3.oktober kl 18.00
Kulturprisen for Sande 2018
Kommunestyremøte 18.09.18
Vil du vere bøsseberar?
Ruteendringsprosessen 2019 - ferje og bussruter
Pårørandeskule for deg som har omsorg for nokon med demens
Kommunestyremøte 18.september
På jakt etter ny jobb?
Grûnderkurs - Starte bedrift, skal - skal ikkje?
Vil du vere med i ungdomsrådet i Sande?
Feil på gatelys?
Er du pasient eller pårørande?
Ventar du SMS frå Legekontoret?
Skulestart i Sande
Grunder med ein forretningside ?
"Du skal itte trø i graset..." og ikkje kaste søppel der heller
No kjem feiaren
Ordføraren si side
Dag Vaagen, ordførar i Sande
Politisk
Møteplan for politiske styre, råd og utval
eInnsyn for Sande kommune
POLITISK ORGANISERING
15.05.13 Protokoll Naturforvaltningsnemnda
15.05.13 Sakspapir Naturforvaltningsnemnda
Årsmelding og Rekneskap for Sande kommune 2012
Budsjett 2013/Økonomiplan 2013 - 2016
Endring av møtedato
Endring av reglement for godtgjersle av kommunale folkevalde i Sande kommune
28.11.12 Protokoll ungdomsrådet
Politiske møter i desember
Endring av møteplan
Årsmelding for Sande kommune for 2011
13.12.11 Kommunestyremøte - Møtetidspunkt
Budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015
POLITISK ORGANISERING
Møteplan hausten 2011.
NPM - Endring av møtedato
Vallister til kommunestyrevalet 2011
Årsmelding for Sande kommune Del I 2010
Årsmelding for Sande kommune Del II 2010
Sande kommune sin rekneskap for 2010
Varsel om oppstart av arealplanarbeid - forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn
22.02.11 Formannskapsmøte
Val 2011
Innsyn
eInnsyn for Sande kommune
Stortingsval 2017
Stortingsvalet 11. september: Her kan du røyste!
Stortingsvalet 2017
Stortingsvalet 2017 - Førehandsrøysting
Står du i manntalet?
Røyste i utlandet?
Kven kan røyste?
Godkjende lister til Stortingsvalet for Møre og Romsdal Fylke
Utval 2015- 1.kvartal 2017
Kommunestyre
Sande kommunestyre 2015 - 2019
Kommunestyret
Kommunestyre
Kommunestyre
Kommunestyremøte
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyre
Kommunestyre
Kommunestyret - Strategisamling II
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Formannskap
Sande Formannskap 2015- 2019
Formannskapet
Formannskapet
Valstyret
Formannskapet
Formannskapet
27.02.2017 Valstyret
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Protokoll
Valstyre
Formannskapet
04.01.2017 Valstyret
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Helse og oppvekst
Helse- og oppvekstutvalet 2015 - 2019
Avlyst møte
Helse- og oppvekstutval
Helse- og oppvekstutval
Helse- og oppvekstutval
Helse- og oppvekstutval
Helse- og oppvekstutvalet
Helse- og oppvekstutvalet
Helse- og oppvekstutvalet
Helse- og oppvekstutval
Helse- og oppvekstutval
Helse- og oppvekstutval
Helse- og opppvekstutval
Helse- og oppvekstutval
Helse- og oppvekst
Helse- og oppvekstutval
Helse- og oppvekstutval
Helse- og oppvekstutvalet
Helse- og oppvekstutval - Protokoll
Helse- og oppvekstutvalet
Næring, teknisk og miljø
Næring-, teknisk- og miljøutval 2015 - 2019
Næring, teknisk- og miljøutval
Nærings-, teknisk- og miljøutval
Næring-, teknisk- og miljøutval
Nærings-, teknisk og miljøutvalet
Næring, teknisk- og miljøutval
Næring-, teknisk og miljøutval
Nærings-, teknisk og miljøutvalet
Næring, teknisk- og miljøutvalet
Næring- teknisk og miljøutval
Næring-, teknisk- og mijøutval
Næring, teknisk- og miljø
Næring, teknisk og miljøutval
Næring, teknisk- og miljøutval
Næring, teknisk og miljøutval
Næring-, teknisk og miljøutval
Næring, teknisk og miljøutval
Næring, teknisk og mijøutval
Næring, teknisk og miljøutvalet
Nærings-, teknisk- og miljøutval - Protokoll
Næring-, teknisk og miljøutvalet
Kontrollutvalet
Kontrollutvalet i Sande
Kommunale råd og utval
Ungdomsrådet, perioden 2015 -2016
Eldrerådet, perioden 2015-2019
Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemma, perioden 2015-2019
Eldrerådet
Råd for likestilling av funksjonshemma
Råd for likestilling av funksjonshemma
16.02.17 Ungdomsrådet Protokoll
Råd for likestilling av funksjonshemma
Eldrerådet
Eldrerådet
Råd for likestilling av funksjonshemma
Råd for likestilling av funksjonshemma
Ungdomsrådet
Råd for likestilling av funksjonshemma
Møteprotokoll Eldrerådet 17.10.2016
Ungdomsrådet
Råd for likestilling av funksjonshemma
31.05.16 Ungdomsrådet
Møteprotokoll Eldrerådet 06.06.2016
Protokoll frå møtet i Rådet for likestilling av funksjonshemma 26.05.16
Protokoll frå møte i rådet for likestiling av funksjonshemma 02.05.16
Protokoll frå eldrerådet 02.05.16
Protokoll frå rådet for likestiling av funksjonshemma 20.04.16
Protokoll frå eldrerådet 20.04.16
Protokoll frå eldrerådet 30.03.16
Utval frå tidlegare perioder
Driftsutval
Sande Driftsutval 2011- 2015
Driftsutvalet
Driftsutvalet
Driftsutvalet
Driftsutvalet
Driftsutvalet
Driftsutvalet
Driftsutvalet
Driftsutvalet
Driftsutvalet
Driftsutvalet - Protokoll
Driftsutvalet
Driftsutvalet - Protokoll
Driftsutvalet
Driftsutvalet - Protokoll
Driftsutvalet
Driftsutvalet
Driftsutvalet
Driftsutvalet - Protokoll
Driftsutvalet
Driftsutvalet - Protokoll
Driftsutvalet
Driftsutval - Protokoll
Driftsutvalet
Driftsutvalet - protokoll
Naturforvaltningsnemd
Naturforvaltningsnemnda 2011 - 2015
11.06.15 Protokoll Naturforvaltningsnemnda
04.06.15 Naturforvaltningsnemnda
07.05.15 Naturforvaltningsnemnda
07.05.15 Naturforvaltningsnemnda
Naturforvaltningsnemnda
21.08.14 Protokoll Naturforvaltningsnemnda
Naturforvaltningsnemnda
05.06.14 Protokoll Naturforvaltningsnemnda
05.06.14 Sakspapir Naturforvaltningsnemnda
20.03.14 Protokoll Naturforvaltningsnemnda
20.03.14 Naturforvaltningsnemnda
16.01.14 Naturforvaltningsnemnda
22.08.13 Protokoll Naturforvaltningsnemnda
22.08.13 Sakspapir Naturforvaltingsnemnda
11.06.13 Protokoll Naturforvaltningsnemnda
11.06.13 Sakspapir Naturforvaltningsnemnda
15.05.13 Protokoll Naturforvaltningsnemnda
15.05.13 Sakspapir Naturforvaltningsnemnda
20.03.13 Protokoll Naturforvaltningsnemnda
20.03.13 Sakspapir Naturforvaltningsnemnda
Møte utgår
21.11.12 Protokoll Naturforvaltningsnemnda
21.11.12 Sakspapir Naturforvaltningsnemnda
23.08.12 Protokoll Naturforvaltningsnemnda
Helse og sosial
Endring i politisk organisering
09.06.11 Protokoll helse og sosialutvalet
09.06.11 Sakliste Helse og sosialutvalet
24.02.11 Møteprotokoll Helse og sosialutv
24.02.11 Sakliste Helse og Sosialutvalet
18.11.10 Protokoll Helse og sosialutvalet
18.11.10 Sakliste Helse- og sosialutvalet
23.09.10 Protokoll Helse- og sosialutvalet
23.09.10 Sakliste Helse- og sosialutvalet
03.06.2010 Avlyst møte helse og sosialutvalet
29.04.10 Protokoll Helse og sosialutvalet
29.04.2010 Sakliste Helse og sosialutvalet
08.04.10 Protokoll Helse- og sosialutvalet
08.04.10 Sakliste Helse- og sosialutvalet
18.02.10 Protokoll Helse- og sosialutvalet
18.02.10 Sakspapir Helse- og sosialutvalet
14.12.09 Protokoll Helse og sosialutvalet
14.12.09 Sakliste Helse og sosialutvalet
26.11.09 Protokoll Helse og sosialutvalet
26.11.09 Sakliste helse og sosialutvalet
22.10.09 Protokoll Helse- og sosialutval
22.10.09 Sakliste Helse- og sosialutvalet
Influensavaksine i to omgongar
17.09.09 Protokoll Helse og sosialutvalet
17.09.09 Sakliste helse- og sosialutvalet
Oppvekst og kultur
Endring i politisk organisering
08.06.11 Protokoll oppvekst- og kulturutvalet
08.06.11Sakliste oppvekst- og kulturutvalet
11.05.11 Protokoll oppvekst- og kulturutvalet
11.05.11 Oppvekst- og kulturutvalsmøte
06.04.11 Protokoll oppvkest- og kulturutvalet
06.04.11 Sakliste oppvekst- og kulturutvalet
23.02.11 Protokoll oppvekst- og kulturutvalet
23.02.11 Sakliste oppvekst- og kulturutvalet
26.01.11 Protokoll oppvekst- og kulturutvalet
26.01.11 Sakspapir Oppvekst- og kulturutvalet
24.11.10 Protokoll oppvekst- og kulturutvalet
24.11.10 Sakliste oppvekst- og kulturutvalet
10.11.10 Protokoll oppvekst- og kulturutvalet
10.11.10 Sakliste oppvekst- og kulturutvalet
21.10.10 Protokoll oppvekst- og kulturutvalet
21.10.10 Sakliste oppvekst- og kulturutvalet
15.07.10 Protokoll oppvekst- og kulturutvalet
15.07.10 Sakliste oppvekst- og kulturutvalet
14.06.10 Protokoll oppvekst- og kulturutvalet
14.06.10 Sakliste oppvekst- og kulturutvalet
22.04.10 Protokoll oppvekst- og kulturutvalet
22.04.10 Sakspapir oppvekst- og kulturutvalet
18.02.10 Protokoll oppvekst- og kulturutvalet
18.02.10 Sakspapir oppvekst- og kulturutvalet
Næring, plan og miljø
Endring i politisk organisering
05.09.11 Protokoll Nærings-, plan- og miljøutvalet
05.09.11 Sakspapir Nærings-, plan- og miljøutvalet
20.06.11 Protokoll Nærings-, plan- og miljøutvalet
20.06.11 Sakspapir Nærings-, plan- og miløutvalet
09.05.11 Protokoll Nærings-, plan- og miljøutvalet
09.05.11 Sakspapir Nærings, plan og miljøutvalet
NPM - Endring av møtedato
14.03.11 Protokoll Nærings-, plan- og miljøutvalet
14.03.11 Sakspapir Nærings-, plan- og miljøutvalet
21.02.11 Protokoll Nærings-, plan- og miljøutvalet
21.02.11 Sakspapir Nærings-, plan- og miljøutvalet
31.01.11 Protokoll Nærings-, plan- og miljøutvalet
31.01.2011 Sakspapir Nærings- plan og miljøutvalet
29.11.10 Protokoll Nærings-, plan- og miljøutvalet
29.11.10 Sakspapir Nærings-, plan- og miljøutvalet
18.10.10 Protokoll Nærings-, plan og miljøutvalet
18.10.10 Sakspapir Nærings-, plan- og miljøutvalet
06.09.10 Protokoll Nærings-, plan og miljøutvalet
06.09.10 Sakspapir Nærings-, plan og miljøutvalet
07.06.10 Protokoll Nærings-, plan og miljøutvalet
19.04.2010 Protokoll Nærings-, plan- og miljøutvalet
19.04.2010 Sakspapir Nærings-, plan og miljøutvalet
08.09.2010 Protokoll Nærings-, plan- og miljøutvalet
08.03.2010 Sakspapir Nærings-, plan- og mijøutvalet
Sande Næringsforum
25.05.15 Sande Næringsforum KF - Protokoll
24.02.16 Sande Næringsforum KF - Protokoll
03.12.15 Sande Næringsforum KF - Protokoll
02.09.15 Sande Næringsforum KF - Protokoll
27.05.15 Sande Næringsforum KF - Protokoll
24.02.2015 Sande Næringsforum KF - Protokoll
26.11.2014 Protokoll Sande Næringsforum KF
03.09.2014 Protokoll Sande Næringsforum KF
28.05.2014 Sande Næringsforum KF - Protokoll
25.02.2014 Sande Næringsforum KF - Protokoll
27.11.2013 Sande Næringsforum KF - Protokoll
18.09.13 Protokoll Sande Næringsforum KF
12.06.13 Protokoll Sande Næringsforum KF
20.02.13 Protokoll Sande Næringsforum KF
21.11.12 Protokoll Sande Næringsforum KF
06.06.12 Protokoll Sande Næringsforum KF
05.09.12 Protokoll Sande Næringsforum KF
22.02.12 Protokoll Sande næringsforum KF
07.09.11 Protokoll Sande Næringforum KF
08.06.11 Sande Næringsforum Protokoll
Næringsfondsmidlar til Sande
22.02.11 Protokoll
Møteplan 2011
Politiske parti
Sande SV
Sande Senterparti
Sande KrF
Sande Høgre
Sande FrP
Sande Arbeidarparti
Kontaktinformasjon for dei politiske / folkevalde gruppene som er representerte i Sande kommunestyre.
Kontrollutvalsekretariatet
Kontrollutvalsekretariatet
Organisasjon
Sande kommune som organisasjon
Administrativt organisasjonskart
Helse og omsorg
Helse og omsorg
Organisasjonskart
Heimetenesta
Heimetenesta
Sandetun sjukeheim
Sandetun sjukeheim
Bu- og habilitering
Bu- og habilitering
Helseavdelinga
Tenester ved helseavdelinga i Sande
Individuell plan
Innstallasjon av E- resept
Startkurs Diabetes type 2
Det er tid for den årlige influensavaksinen...
Innstallasjon av E- resept
Opningstider i sommar
Stabilt høge klamydiatal
OVERFØRING AV LEVERINGSAVTALE FRÅ BOOTS APOTEK ULSTEINVIK TIL APOTEK 1 MØREJARLEN ULSTEINVIK
INFORMASJON TIL VÅRE PASIENTAR
Nye legar til Sande legesenter
Åpningstider Sande Helsestasjon sommaren 2011
Endring fra 2 til 3 fastleger i Sande . En kort informasjon om legetjenesten i Sande.
Samhandling for betre pasienttilbod
Meir kapasitet på legesida
Offisiell opning av nytt helsesenter i Sande!
Seminar om samhandlingsreforma i Sande
Opning av nye lokaler til Sande Helseavdeling
Legetrio på plass
Konferanse om samhandlingsreforma på Sande rådhus 24.02.11
Stian Endresen - ny kommuneoverlege
Ny jordmor på plass i Sande
Vaksine
Nytt Helsesenter
Opningstider Sande Helseavdeling i jula
Oppvekst og kultur
Grunnskulen
Barnehagar
Organisasjonskart
Sande kulturskule
Sande kulturskule
Kultur
Bibliotek
Kino
Fritid, kultur - og idrettsaktivitetar.
Gjerdsvika oppvekstsenter
Gjerdsvika oppvekstsenter
Gursken oppvekstsenter
Gursken oppvekstsenter
Kvamsøy oppvekstsenter
Kvamsøy oppvekstsenter
Larsnes oppvekstsenter
Larsnes oppvekstsenter
Sandsøy oppvekstsenter
Sandsøy oppvekstsenter
Haugelia barnehage
Haugelia barnehage
Hauemarkja barnehage
Hauemarkja barnehage
Teknisk sektor
Teknisk sektor
Organisasjonskart
Personal
Personal
Nav - Sosial og barnevern
NAV Sande
Organisasjonskart
Plan - og utvikling
Plan - og utvikling
Økonomi- og administrasjonsavdeling
Administrasjonsavdelinga
Organisasjonskart
Økonomi & Skatt
Økonomi og skatt
Tenester
Sande kommune
Gjerdsvika Barnehage
Haugelia Barnehage
Tenester
Heimeside
Gebyrregulativ 2004
Opk-møtet, endring av møtedato
25.05.04 Kommunestyre - Sakliste
Olweusprogramma i gang
Søknadsskjema SFO
AKAN i Sande kommune
Bedriftshelsetenesta
Innbrot på Sandsøy skule
Gursken skule med oppgradert bibliotek/datarom.....
Opptaket til hausten er ferdig
Prosjektgruppe i medarbeidarskap var ansvarleg for personalfesten 15.april.
7 frå Sande på IKT-konferanse
PedIT vert pedagogisk IKT-plattform i Sande?
Rusmiddelbruk i eit familieperspektiv
Skuletokt 2005
Samling for nøkkelpersonar i Olweusprogrammet
Hyggeleg gåve til Sandetun sjukeheim.
Vurderingskorps utplukka
Sjustjerna med web-side
Opningstider i jula- Sande Bibliotek
BARN OG FAMILIE
Barnehage
Barnehageplass
Foreldrebetaling barnehage
Redusert foreldrebetaling for barnehageplass
Tilsyn gir innsyn – eit verkty for tilsyn i barnehagane på Søre Sunnmøre.
Arbeid med språkstimulering
Julestemning på Rådhuset
Høyring- Endring i føremålsparagrafen i barnehagelova
Inspirerande avslutning på perioden med utviklingsarbeid i barnehagen
Prisliste barnehageplass
Underhaldande eventyrstund for barnehagebarn i Sande
Hauemarkja Barnehage vann klimakampen
Dugnad i Sandsøy barnehage
Barnehagenettverket i Sjustjerna er klare for å satse stort på kompetanseutvikling
Nye fagarbeidarar
Overrekking av kunstverk til Brimer
Barnehagedagen 2008 i Sande
Planleggingdag for barnehagetilsette
Nasjonal kampanje mot hovudlus
Høyring på kommuneplanen godt i gang ved Sandsøy oppvekstsenter.
Planleggingsdag for barnehagane
Møte i Barnehagenettverket Sjustjerna i Volda 14.11.07
God oppslutning om TV- aksjonen 2007
Høyring på ny føremålsparagraf for barnehagen og for grunnopplæringa
Vellukka felles planleggingsdag for barnehagane på Søre Sunnmøre
Barnehage og aktivitet i gymsal er gøy
Barnevernstenesta
Barnevernstenesta i Sande
10 spørsmål og svar om å melde til barnevernstenesta
Alarmtelefon for barn og unge
SKULE OG UTDANNING
Norskopplæring for vaksne
Norskopplæring for vaksne innvandrarar i Sande kommune
PPT for Sande og Vanylven
PPT sine tenester
100-åring i Sande
Meldeskjema
Ferieavvikling
Nytilsetjingar ved PPT
PPT i Sande og Vanylven
Pedagogisk nettverk
PALS
PP-konferanse
Saksgang ved søknad om datamaskin
PPT kontoret har flytta
Pedagogisk nettverk i Sande
Flott samarbeid mellom PPT og barnehage
PPT-konferanse
Fyldig DVD om AD/HD
PPT på vitjing i skular og barnehagar
Musikkterapi
Alle tilsette på ppt i Sande og Vanylven
Skulefritidsstilbod
Søknad på plass på skulefritidsordninga
KULTUR, IDRETT OG FRITID
Bibliotek
Tilbodet ved biblioteket
Idrett og friluftsliv
Idrett og friluftsliv
Kulturmidlar og tilskotsordningar
Kulturmidlar og tilskotsordningar
Kulturpris
Kulturprisen for Sande
Kulturskule
Sande kulturskule
Lag og organisasjonar
Oversikt over lag og organisasjonar
BYGG OG BU
Brannvern
Sande brannvern
Brannmånaden desember er her.......
Trygg nyttårsfeiring
Hauemarkja barnehage på brannstasjonen
Pass på i desember............
BRANNØVING PÅ SANDSØY OG KVAMSØY
Skuletokt 2005
Skuletokt 2005
Stor brann og redningsøving i Sandvika.
Trafikkulukke i Gurskebotn
Båtbrann ved Larsnes Mekaniske Verkstad.
Utrykningar 2005
Brann i bustadhus på Sandsøya
Utrykning til Haugatun omsorgsenter
Brann i Haugsbygda..
Aukande skogbrannfare
Sjekk brannsikringa på hytta
Utrykningar 2004
Byggjesak
Byggjesaker
Feiing
Feiing
Kart og oppmåling
Kart og oppmåling
Martikkellova
Tinglysing
Kommunal utleigebustad
Kommunale utleigehusvære
Reguleringsplanar - kommunale og private
Utarbeiding av reguleringsplanar
Renovasjon
Handtering av avfall frå hushaldningar og verksemder
Startlån og tilskot
Startlån og tilskot
Vatn,slam og avløp
Vassforsyning i Sande kommune
Vegar
Veg og gatelys
HELSE OG OMSORG
Omsorgsstønad
Omsorgsstønad
Tidsavgrensa opphald i institusjon
Tidsavgrensa opphald ( korttidsplass)
Heimehjelp - Praktisk hjelp i heimen
Praktisk bistand – daglege gjeremål (Heimehjelp)
Helsetenester i heimen
Helsetenester i heimen (heimesjukepleie)
Følgjekort
Treng du følgjekort?
Individuell plan
Individuell plan
Langtidsopphald i sjukeheim
Langtidsplass i sjukeheim
Omsorgsbustad
Omsorgsbustad
Parkeringsløyve for funksjonshemma
Parkeringsløyve for funksjonshemma
Støttekontakt
Støttekontakt
Tryggleiksalarm
Tryggleiksalarm
Transporttenesta for funksjonshemma
Transporttenesta for funksjonshemma
Verjemål
Verjemål
NÆRING
Landbruk
Landbrukskontoret
SMIL- og NMSK-midlar 2013
Fellingsresultat frå hjortejakta 2012
Gardbrukarane i Sande er gode på mjølkekvalitet.
Søknad om produksjonstilskot og tilskot til avløysing ferie og fritid
Hjortejakta 2012 - Rapportering av fellingsresultat
Forvaltningsplan for hjort - Høyring
Hjortejakta
Hjortefare
Hjortejakta 2012
Erstatning for tap av sau på beite
Hjortejakta 2012
Hjortejakta 2012
Hjortejakta 2012 - Ettersøkshund
Har du lyst til å byrje med smågrisproduksjon?
Produksjonstilskot og krav til miljøplan
Tilskot gjennom Regionalt miljøprogram (RMP)
Hjorteteljing 2012 - Resultat frå 2. teljing
Møte om forvaltning av hjort
Hjorteteljing 2012 - Resultat frå 1. teljing
Hjorteteljing 2012
Plantevernkurs våren 2012
Statskog sitt tilbud om elgjakt, hjortejakt og villreinjakt
Ny giv i bygda? Søk støtte til bygdemobilisering!
Betal jegeravgifta med eFaktura
Næringslivet
Skjenkeløyve
Skjenkeløyve einskildhøve
Ambulerande skjenkeløyve
INDIVID OG SAMFUNN
Borgarleg vigsel
Borgarleg vigsel i kommuna
Bustøtte
Kva er bustøtte?
Flyktningtenesta
Arbeid med flyktningar i Sande
Gjeldsrådgjeving
Treng du hjelp og råd til å handtere økonomien din?
NAV Sande
NAV Sande
Flott mulighet for bruker til å delta på seminar om egenutvikling og avklaring!
NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal inviterer til kurs!
NAV Sande
Nav Sande stengt
Bustad sosialt arbeid
NAV-kontoret i Sande er budd på nytt lovverk.
Offisiell opning av NAV Sande
Offisiell opning av NAV Sande
Vikar for leiar for NAV Sande
NAV Sande opnar 31.10
Leiar for NAV Sande
Brukarmøte i NAV med godt oppmøte
Invitasjon til brukarmøte om NAV
Fagdag for NAV Sande
Leiar for NAV Sande
ETABLERING AV NAV SANDE
Flytte til Sande
Utanfor allfarveg - heldigvis!
Ledige stillingar
Rettleiing for søknad på stilling i Sande kommune.
Vil du bli ny rådmann i Sande kommune?
Planverk
Planverk
Overordna planar
Kommuneplan - samfunnsplan 2008-2020
Sande kommune - Godkjent Arealplan
Budsjett 2016/ Økonomiplan 2016-2019
Verdidokument for Sande kommune
Godkjende reguleringsplanar
Godkjende reguleringsplanar
Plan-ID 20110001 Storehaugen bustadfelt
Plan ID Reguleringsplan Haugelia Bustadfelt, Haugelia II.
Plan-ID 2005001 Godkjend reguleringsplan Gjerde-Rise 01.
Plan-ID 2012001 - Godkjent reguleringsplan - Haugsbygda hamn austre del
Godkjende sektorplanar
Kulturminneplanen 2015-2025 - Sande kommune
Alkoholpolitisk plan, løyvedelen, 2016 - 2020
Helse- og omsorgsplan 2014-2017
Rusmiddelpolitisk handlingsplan, del II 2014 - 2017
Forvaltningsplan for hjort i Sande kommune 2013 - 2016
Bustadsosial plan 2015 -2018
Revidert kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2015
Hjelp
Om heimesida
Nettlesar skriftstørrelse
Endre nettlesar skriftstorleik
Teknologi
Utskrifter
Korleis finne fram?
Korleis orientere seg på heimesida?
Ansvarleg for heimesida
Ansvarlig for nettsidene
Personvern
Personvernerklæring - Sande kommune
Kunngjeringar og høyringar
Ruteendringsprosessen 2019 - ferje og bussruter
Det kan bli nytt hyttefelt på Gota i Gjerdsvika - offentleg høyring
Ruteendringsprosessen 2019 - ferje, hurtigbåt og bussruter
Offentleg ettersyn - Interkommunal kystsoneplan for ytre søre Sunnmøre
Nye politivedtekter i Sande - høyring
Reguleringsplan Kalsnesstranda, Kvamsøy offentleg ettersyn
Høyring - forskriftsendring vedr. skulestrukturen i Sande
Rammeløyve - Gjerdsvika hamn - kunngjering av nabovarsel
OPPSTART AV REGULERINGSARBEID i området ved Larsnes Mek. Verkstad as
OPPSTART AV REGULERINGSPLAN - Detaljplan for Halleskiftet og skulekrysset , Larsnes, Sande kommune
Varsel om oppstart av privat detaljregulering på Skare Gnr 64 bnr 3
Ruteendringsprosessen 2018 - ferje, hurtigbåt og bussruter
Høyring om lokal forskrift om rett til sjukeheimsplass eller tilsvarande bustad med heildøgnstenester
Varsel om oppststart av planarbeid for naustområde i Gursken Gnr 17 Bnr 2
Høyring - Storevik naturresservat - grenseendringar
Høyring: Offentleg ettersyn – budsjett og økonomiplan
Reguleringsplan Gjerde, Gjerdsvika
Reguleringsplan Almestad, Gursken
Varsel om oppstart av regulering Gnr 63 Bnr 10 - hyttefelt på Voksa
Innspel til Sande kommune sin kulturminneplan
Tildeling av vegnamn i Sande kommune - høyring med frist 14.10.16
Stadfesting av detaljreguleringsplan for Vågsneset i Gursken
Ruteendringsprosessen 2017 - Har du innspel ?
Reguleringsplan Vågsneset - offentleg ettersyn
Oppstart av planarbeid Gjerde - Gjerdsvika

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen