Siste 10 fra Sande
Ledige stillingar som helsesøster
Helse- og Oppvekstutvalet
Næring-, teknisk- og miljøutval
Informasjonskveld arrangert av Autismeforeningen i Møre og Romsdal i Ulsteinvik 24 oktober.
Formannskapsmøte
Varsel om oppstart av privat detaljregulering på Skare Gnr 64 bnr 3
Influensavaksinering i Sande på Elveromsstova
Søknader om rovviltskadeerstatning 2017
Produksjonstilskot og avløysartilskot ferie og fritid - 15.oktober
Forside
Forside
04.10.2017

Produksjonstilskot og avløysartilskot ferie og fritid - 15.oktober


Vi minner om at søknadsfristen for produksjonstilskot og avløysartilskot ferie og fritid er 15. oktober 2017.
Ver spesielt merksam på at de må søkje om avløysartilskot ferie og fritid for 2017 no.

Vi minner om at søknadsfristen for produksjonstilskot og avløysartilskot ferie og fritid er 15. oktober 2017.

Ver spesielt merksam på at de må søkje om avløysartilskot ferie og fritid for 2017 no.
Det er utgifter fram til no i 2017 som skal registrerast i søknaden. Dersom de enno ikkje har hatt utgifter skriv de 0 i rubrikken for utgifter. Totale utgifter for avløysing ferie og fritid kan etterregistrerast fram til 10. januar 2018. Alle som ikkje har nytta heile avløysartilskotet fram til no må såleis etterregistrere opplysningar.

Vi har fått opplysningar om at det kan vere feil i opplysningane de har fått i høve til maksimalt tilskot til avløysing ferie og fritid. Dette gjeld særleg for føretak med sauehald.
Vi oppmodar dykk derfor om å kontrollrekne maksimalt tilskot sjølve.

De kan få opp melding om at arealet de registrerar i søknaden er større enn registert areal i Landbruksregisteret. Dette kan skje sjølv om de nyttar opplysningar frå gardskart. Denne feilen medfører stoppmelding for søknaden. Ta kontakt med landbrukskontoret eller Servicekontoret snarast dersom de får slik feilmelding. Hugs å oppgje kva eigedom meldinga gjeld slik at vi kan kontrollere og eventuelt rette feil i Landbruksregisteret.

Start søknadsarbeidet no, ikkje vent til siste kvelden!

Les meir her
Informasjonsbrev frå Landbruksdirektoratet.pdf (64 kb)

<<< Tilbake

Tidlegare artiklar:
Omkopling vassleidning ved Bergsnev VBA Torsdag 14.09.2017
Stortingsvalet 2017 - resultat frå Sande kommune
Stortingsvalet 11. september: Her kan du røyste!
Kommunestyret
Vassutkobling i Gursken onsdag 6.sept
Formannskapsmøte
Rettigsheitskurs - Ørsta kulturhus tysdag 26.sept
Stortingsvalet 2017
Jobbe i omsorgssektoren ?
Eldrerådet
Helse- og oppvekstutval
Næring-, teknisk- og miljøutval
Grunderkurs for deg som går med ein god ide
Endring på legekontoret
Skulerute i Sande 2017/ 2018
Tilskot til drenering av jordbruksjord 2017
SMIL-midlar 2017.
Valstyre
Asfaltering på Almestad
Skulestart i Sande
Regionale miljøtilskot
Formannskapsmøte
Stortingsvalet 2017 - Førehandsrøysting
Open anbodskonkurranse - Oppvekstadministrativt system
Vask og reperasjon av høgdebassenget i Gjerdsvika 17.07.17
Står du i manntalet ?
Ledig stilling som teamleiar på kjøkkenet på Sandetun
Vassutkobling i Gursken onsdag 5.juli
Tidlegrøysting vert gjennomført i perioda 1. juli til og med 9. august.
Sande kommune har kanskje bruk for deg?
Ledig stilling som rektor/ einingsleiar ved Larsnes oppvekstsenter
SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Krisesenter for Sunnmøre
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
"Trygt heim for ein 50-lapp"
Sande kommune si kriseleiing
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 10.00 - 12.00
Sande bibliotek
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Søknadskjema -portal

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen