Siste 10 fra Sande
Vedtekter for barnehagane
Lyngbrenning på Nupafjellet
Skuleruta 2018-2021
Formannskapsmøte
Polititenesta i Sande kommune
Utvidinga av Haugelia barnehage er i gang
Vellukka UKM i Sande - mange til fylkesfestivalen
No er det tid for å søkje på kulturmidlar - Frist 15.april
"Drone- reglar"
Forside
Forside
04.10.2017

Produksjonstilskot og avløysartilskot ferie og fritid - 15.oktober


Vi minner om at søknadsfristen for produksjonstilskot og avløysartilskot ferie og fritid er 15. oktober 2017.
Ver spesielt merksam på at de må søkje om avløysartilskot ferie og fritid for 2017 no.

Vi minner om at søknadsfristen for produksjonstilskot og avløysartilskot ferie og fritid er 15. oktober 2017.

Ver spesielt merksam på at de må søkje om avløysartilskot ferie og fritid for 2017 no.
Det er utgifter fram til no i 2017 som skal registrerast i søknaden. Dersom de enno ikkje har hatt utgifter skriv de 0 i rubrikken for utgifter. Totale utgifter for avløysing ferie og fritid kan etterregistrerast fram til 10. januar 2018. Alle som ikkje har nytta heile avløysartilskotet fram til no må såleis etterregistrere opplysningar.

Vi har fått opplysningar om at det kan vere feil i opplysningane de har fått i høve til maksimalt tilskot til avløysing ferie og fritid. Dette gjeld særleg for føretak med sauehald.
Vi oppmodar dykk derfor om å kontrollrekne maksimalt tilskot sjølve.

De kan få opp melding om at arealet de registrerar i søknaden er større enn registert areal i Landbruksregisteret. Dette kan skje sjølv om de nyttar opplysningar frå gardskart. Denne feilen medfører stoppmelding for søknaden. Ta kontakt med landbrukskontoret eller Servicekontoret snarast dersom de får slik feilmelding. Hugs å oppgje kva eigedom meldinga gjeld slik at vi kan kontrollere og eventuelt rette feil i Landbruksregisteret.

Start søknadsarbeidet no, ikkje vent til siste kvelden!

Les meir her
Informasjonsbrev frå Landbruksdirektoratet.pdf (64 kb)

<<< Tilbake

Tidlegare artiklar:
VIKTIG MELDING
Gursken-elevar er med på klassequizen
Har du ein prosjektidè?
Politiråd i Sande kommune
Formannskapsmøte
«Å leve med ASF (autismespekterforstyrring)»
Ope møte for alle - demens og kosthald
Kompetanseløft i Helse- og omsorg
Ny brannbil på plass i Sande
Høyring - forskriftsendring vedr. skulestrukturen i Sande
PP-rådgjevar 100% stiling ledig
Næring, teknisk og miljøutval
Råd for likestilling av funksjonshemma
Formannskapet
Rammeløyve - Gjerdsvika hamn - kunngjering av nabovarsel
Møte i eldrerådet
Søkje sommarjobb?
Kommunestyremøte
Sande kommune treng legevikar
1.mai er frist for å søkje plass i kulturskulen
Søknadsfrist 1.mars for barnehageplass og plass i SFO
Samling for unge bønder
Treng du å fornye ditt plantevernsertifikat?
Formannskapsmøte
Kanskje har du kompetansen vi treng?
LANDBRUKSKONFERANSEN TORSDAG 25/1-2018 Ørsta kulturhus
Tildeling av adressenummer i Sande
Tid for feiing og feietilsyn
Nasjonal undersøking blant pårørande
Vikar helsesekretær
Borgarleg vigsel i kommuna
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Krisesenter for Sunnmøre
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
"Trygt heim for ein 50-lapp"
Sande kommune si kriseleiing
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 10.00 - 12.00
Sande bibliotek
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Søknadskjema -portal

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen