Siste 10 fra Sande
Kompetanseløft i Helse- og omsorg
Ny brannbil på plass i Sande
Høyring - forskriftsendring vedr. skulestrukturen i Sande
PP-rådgjevar 100% stiling ledig
Næring, teknisk og miljøutval
Råd for likestilling av funksjonshemma
Formannskapet
Rammeløyve - Gjerdsvika hamn - kunngjering av nabovarsel
Møte i eldrerådet
Forside
Forside
17.01.2018

Treng du å fornye ditt plantevernsertifikat?


NLR Vest arrangerer autorisasjonskurs i Ålesund 6.februar, og i Ørsta 6.mars, klokka 10-17 på Tine meieriet.

Kurset kostar kr 2700, medrekna sertifikatavgift til mattilsynet (kr 55), eksamensavgift til kommunen (kr 100), lærebøker (ca. kr 520) og mat. Rekning blir tilsendt etter kurset. Medlemar får god rabatt.

Programmet omfattar: Sprøyteutstyr - innstilling og bruk, Integrert plantevern, Plantevernmiddel og miljø, Plantevernmiddel – godkjenning og bruk, Plantevernmiddel og helserisiko.

Det bli sett av tid til gruppearbeid, der ein arbeider med spørsmål som liknar dei ein får til eksamen. Lærebok og arbeidsbok blir delt ut ved frammøte.

Når det gjeld eksamen, føreslår vi at flest mogleg tek denne ei veke etter kurset. Dette må avtalast med lokalt landbrukskontor. Det er desse som har ansvaret for å arrangere eksamen.

Ein har høve til å velje mellom ulike oppgåvesett: generelt – fôrvekstar – grøntanlegg – grønsaker – frukt og bær – veksthus.
Vi drøftar dette mot slutten av kursdagen.


Den som har lærebok og arbeidsbok som er ti år eller yngre kan ta med desse. Dette gir lågare kurspris. Påmelding snarast råd, seinast ei veke før kursdagen.

Kurs for nye brukarar vil bli arrangert i månadsskiftet april-mai. Dato blir fastsett seinare.

Vel møtt, helsing NLR Vest

Olav Martin Synnes, lærarar, 99573688 Randi Hodnefjell, lærar, 92642868<<< Tilbake

Tidlegare artiklar:
Formannskapsmøte
Kanskje har du kompetansen vi treng?
LANDBRUKSKONFERANSEN TORSDAG 25/1-2018 Ørsta kulturhus
Tildeling av adressenummer i Sande
Tid for feiing og feietilsyn
Nasjonal undersøking blant pårørande
Vikar helsesekretær
Borgarleg vigsel i kommuna
Tilskot til tilpassing av hus
Rådhuset i Sande kommune og sentralbordet er ope i romjula frå kl 9.30 - 14.00
Vil du ha jobb i helse- og omsorgssektoren i Sande
Ambu - båtskyss i jule- og nyttårshelga 2017/2018
Kommunestyremøte
Formannskapsmøte
Jorunn Breivik - ny fagarbeidar på Sandetun sjukeheim
Tildeling av adressenummer i Sande kommune
Miljøstasjonen i Myklebusmyrane - opningstider
Høyring: Offentleg ettersyn - budsjett og økonomiplan
Formannskapsmøte
Nye stadfesta reguleringsplanar i Sande kommune
Nye helsefagarbeidarar i Helse og omsorg
Hjortejakta 2017
Helse- og oppvekstutval
Næring, teknisk og miljøutval
OPE MØTE FOR RÅDA OG PÅRØRANDE I SANDE KOMMUNE
NAV Sande - redusert opningstid på måndag 13.11.
OPPSTART AV REGULERINGSARBEID i området ved Larsnes Mek. Verkstad as
OPPSTART AV REGULERINGSPLAN - Detaljplan for Halleskiftet og skulekrysset , Larsnes, Sande kommune
100-åring i Sande kommune
Kommunal bustad til leige på Sætre
Kulturprisen 2017
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Krisesenter for Sunnmøre
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
"Trygt heim for ein 50-lapp"
Sande kommune si kriseleiing
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 10.00 - 12.00
Sande bibliotek
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Søknadskjema -portal

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen