Siste 10 fra Sande
Oppheving av forbod
Vedtekter for barnehagane
Lyngbrenning på Nupafjellet
Skuleruta 2018-2021
Formannskapsmøte
Polititenesta i Sande kommune
Utvidinga av Haugelia barnehage er i gang
Vellukka UKM i Sande - mange til fylkesfestivalen
No er det tid for å søkje på kulturmidlar - Frist 15.april
Forside
Forside
13.03.2018

Polititenesta i Sande kommune


Sande kommune vert frå 1. april ein del av Søre Sunnmøre lensmannsdistrikt. Næraste tenestestad for polititenester er i Fosnavåg og kontoret er ope måndag og onsdag 09.00 – 13.00, elles etter avtale.
Lensmann i Søre Sunnmøre lensmannsdistrikt vert Tor Sæther.


Foto: Sande kommune
Tor Sæther og Dag Vaagen
Møre og Romsdal innfører frå 1.april den nye geografiske strukturen i fylket.
For Sande inneber det at lensmann Tor Sæther er politikontakta i Sande kommune og at politiråd blir oppretta.

i nærast framtid blir det etablert politiråd i Sande kommune og politiet ynskjer eit tettare samarbeid med kommunen framover.Det gjeld særleg arbeidet med å førebygge kriminalitet. Noko av dette arbeidet er, eller skal bli formalisert i politirådsavtalen på styrande og koordinerande nivå. Anna samhandling på utførande nivå, kan det gjerast individuelle avtaler på. Det vert utført også svært mykje førebyggande samhandling mellom kommune, næringsliv og politi utan at alt vert registrert.Her kan du sjå ein film om dei nye funksjonane i den nye organiseringa

<<< Tilbake

Tidlegare artiklar:
Oppdatert situasjon ved Bergsnev vassverk.
VIKTIG MELDING
Gursken-elevar er med på klassequizen
Har du ein prosjektidè?
Politiråd i Sande kommune
Formannskapsmøte
«Å leve med ASF (autismespekterforstyrring)»
Ope møte for alle - demens og kosthald
Kompetanseløft i Helse- og omsorg
Ny brannbil på plass i Sande
Høyring - forskriftsendring vedr. skulestrukturen i Sande
PP-rådgjevar 100% stiling ledig
Næring, teknisk og miljøutval
Råd for likestilling av funksjonshemma
Formannskapet
Rammeløyve - Gjerdsvika hamn - kunngjering av nabovarsel
Møte i eldrerådet
Søkje sommarjobb?
Kommunestyremøte
Sande kommune treng legevikar
1.mai er frist for å søkje plass i kulturskulen
Søknadsfrist 1.mars for barnehageplass og plass i SFO
Samling for unge bønder
Treng du å fornye ditt plantevernsertifikat?
Formannskapsmøte
Kanskje har du kompetansen vi treng?
LANDBRUKSKONFERANSEN TORSDAG 25/1-2018 Ørsta kulturhus
Tildeling av adressenummer i Sande
Tid for feiing og feietilsyn
Nasjonal undersøking blant pårørande
Vikar helsesekretær
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Krisesenter for Sunnmøre
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
"Trygt heim for ein 50-lapp"
Sande kommune si kriseleiing
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 10.00 - 12.00
Sande bibliotek
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Søknadskjema -portal

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen