Siste 10 fra Sande
Legesenteret stengt 24.04.18 frå 14-15
Standryddinga i Sande er i full gong - vi vil ha rein natur
Endringar i forskrift for Søre Sunnmøre Reinhaldsverk
Hjorteteljing 2018
Midlar frå Husbanken
Kartlegging av skredsoner
Formannskapsmøte
Ope møte for råda og pårørande i Sande kommune
Eldrefest i Haugsbygda 21.april
Forside
Forside
09.04.2018

Lokalmat - noko for deg?


Møre og Romsdal Bonde og Småbrukarlag saman med småbrukarlaget i Vanylven byd inn til mobliseringsmøte for auka produksjon av lokal mat.

Møte vert på Eidsåtun torsdag 19 april frå kl. 15 til kl. 19


Foto : Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Program:
15.00 – 15.10 : Velkommen av Gudveig Berge, leder i Vanylven Bonde- og Småbrukarlag
15.10 – 15.40 : Muligheter og utfordringer, Stein Brubæk, lokalmatprodusent
15.40 – 16.40 : Hvilke støtteapparat finnes, Aud Lindset Drågen (Fylkesmannen i Møre og Romsdal) og Bjørg Tronstad (Matnavet på Mære)
16.40 – 17.15 : MAT
17.15 – 17.40 – Randi Aarønæs, Vanylven landbrukskontor
17.40 – 18.00 – Tor Inge Nygård, Hoppid-kontoret i Vanylven
18.00 – 18.30 – Spørsmål og debatt

"Markedet etterspør lokalmat; mat med en historie og lokal smak både fra turister og norske forbruker. Her ligger store muligheter for bønder til å lage seg et livsgrunnlag og drift på sjølv små bruk. Stadig flere vil oppleve noe som er spesielt for distriktet, kvardagen vår, bli med i gardsarbeidet, en fisketur på fjorden og smake maten vår.
Mattradisjoner som er spesielt for bygdene våre er det god grunn å leite frem. Vi har råvarene og mange av disse kan med fordel foredles lokalt i stedet for å gå inn i volumproduksjonen.
Tenk oss inn i framtida når vi har Stadt-tunnelen ferdig. Er vi forberedte på den turiststrømmen vi kan oppleve og den etterspørselen dette vil gi på mat og opplevelser?
Skal serveringssteder ha mulighet til å ta ut den verdiskapinga som dette gir en mulighet til må råvareleverandørene starte NÅ.
Vi må tenke samarbeide og lokal verdiskaping. Apparatet står klar men må gjøre seg kjent for landbruket. Dette møtet er et forsøk på å fortelle om hvor godt tilrettelagt støtteapparatet er for de som ønsker å satse på lokalmat. Markedet ligger der,støtteapparatet er tilstede og økonomiske midler finnes.
Sett av ettermiddagen og la deg inspirere!!"

Gudveig Berge (lokallagsleder i Vanylven Bonde- og Småbrukarlag)
Stein Brubæk (fylkesleder i Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag)


Vel møtt!

<<< Tilbake

Tidlegare artiklar:
Fagkveld om skjøtsel og bruk av beite i Ørsta 9.april
Oppheva forbod mot bruk av utandørs eld
Forbod mot bruk av open eld utandørs
Nærings-, teknisk og miljøutval
Opningstider i påska
Nye politivedtekter i Sande - høyring
Ledige stillingar i barnehage og skule
Oppheving av forbod
Lyngbrenning på Nupafjellet
Formannskapsmøte
Polititenesta i Sande kommune
Utvidinga av Haugelia barnehage er i gang
Vellukka UKM i Sande - mange til fylkesfestivalen
No er det tid for å søkje på kulturmidlar - Frist 15.april
"Drone- reglar"
Utbetaling av regionale miljøtilskot 2017 – RMP
Produksjonstilskot i jordbruket 2018 – del 1
Reguleringsplan Kalsnesstranda, Kvamsøy offentleg ettersyn
UKM Sande 2018 - kjem du?
Har du ledig husvære
Sande kommune treng ingeniør innanfor VAR-området
Vasslekkasje på leidningsnettet på Åramsida
UKM - 10.mars på Breidablik, Larsnes
Oppdatert situasjon ved Bergsnev vassverk.
VIKTIG MELDING
Gursken-elevar er med på klassequizen
Har du ein prosjektidè?
Politiråd i Sande kommune
Formannskapsmøte
«Å leve med ASF (autismespekterforstyrring)»
Ope møte for alle - demens og kosthald
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Krisesenter for Sunnmøre
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
"Trygt heim for ein 50-lapp"
Sande kommune si kriseleiing
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 10.00 - 12.00
Sande bibliotek
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Søknadskjema -portal

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen