Siste 10 fra Sande
Næring, teknisk- og miljøutval
1.mai er frist for å søkje plass i kulturskulen
Eldrerådet
Råd for likestilling av funksjonshemma
Kommunestyret
Formannskapet
Ryddeaksjonar i perioden 21.april til 8.mai
Ønskjer du å TA TAK?
Landbrukskonferanse 21.april i Ørsta
Forside
Forside
Utsikt frå Drageskaret
26.04.2017
Næring, teknisk- og miljøutval
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Næring-, teknisk- og miljøutvalet den 3. mai 2017. Møtet startar kl 16.00 og vert halde på Sande Rådhus.
Les meir...

25.04.2017
1.mai er frist for å søkje plass i kulturskulen
Sande kommune minner om at 1.mai er frist for å søkje plass i kulturskulen!
Og det er lurt å halde fristar- då kan ein ha stor sjans for å få plass!Les meir...

24.04.2017
Eldrerådet
Det blir møte i Eldrerådet 27.april kl 14.00 . Møtet blir halde på Sandetun omsorgsenter, pauserommet.

Les meir...

24.04.2017
Råd for likestilling av funksjonshemma
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Rådet for likestilling av funksjonshemma den 27. april 2017. Møtet vert halde på Sandetun Omsorgssenter, Kapellet og startar kl 14.30.
Les meir...

21.04.2017
Kommunestyret
Her finn du protokollen frå møtet i Sande kommunestyre den 19. april 2017.
Les meir...

21.04.2017
Formannskapet
Her finn du protokollen frå møtet i Sande formannskap den 19. april 2017
Les meir...

20.04.2017
Ryddeaksjonar i perioden 21.april til 8.mai
Vil du vere med på å få eit reinare og finare miljø.
No startar årets ryddeaksjonar frå fjøre til fjell.
Les meir...

18.04.2017
Ønskjer du å TA TAK?
TA TAK er eit kurs for deg som er pårørande til nokon som slit med psykiske vanskar og/eller rusmiddelavhengigheit.
Les meir...

18.04.2017
Landbrukskonferanse 21.april i Ørsta
Landbrukskonferansen "Vestlandsbonden" blir arrangert i Ørsta på Ørsta kulturhus.
Les meir...

12.04.2017
Formannskapet
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Sande formannskap onsdag 19. april 2017. Møte vert halde på Sande Rådhus, og startar kl 12.30.
Les meir...

10.04.2017
Hjorteteljing 2017
Det blir gjennomført vårteljing av hjort i kommunane Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven , Volda og Ørsta .
22.04.17 kl 00:00- 06:00
06.05.17. kl 00:00- 06:0007.04.2017
Høyring om lokal forskrift om rett til sjukeheimsplass eller tilsvarande bustad med heildøgnstenester
Sande formannskap vedtok i møte den 4. april, sak F-31/17 å legge framlegg til lokal forskrift om rett til sjukeheimsplass eller tilsvarande bustad med heildøgnsteenster ut på høyring.

Høyringsfristen vert sett til 05.05.2017.

Les meir...

07.04.2017
Kommunestyre
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Sande kommunestyre den 19. april 2017. Møtet vert halde på Sande Rådhus, og startar kl 13.45.
Les meir...

06.04.2017
Kan DU sløkkje ein brann?
Sande brannvern ilag med DLE (det lokale eltilsyn) har gjennomført teoretisk og praktisk brannvernopplæring for elevar i 5 til 7.klasse denne veka.
Les meir...

06.04.2017
Status for vassverka i Sande
Sande kommune har 3 vassverk som alle er eigd og drifta av kommunen.
Alle vassverka leverer godt drikkevatn for innbyggarane.
Teknisk sektor har likevel stort fokus på å levere stabil og god vasskvalitet på leidningsnettet.


Les meir...

06.04.2017
Ulovleg byggearbeid
NTM-utvalet I Sande kommune har handsama ei sak som omhandlar oppfylgjing av ulovlege tiltak i samsvar med kap 32 i Plan- og Bygningslova.
Les meir...

Tidlegare artiklar:
Opningstider i påskeveka
Formannskapet
Kulturmidlar - minner om søknadsfrist 15.april
Vil du jobbe med elevar med spesielle behov?
Funn av eldre arkivmateriale
Nærings-, teknisk- og miljøutval
Helse- og oppvekstutval
Formannskapet
Spørjeundersøking i Sande kommune
Nedpakking av eldre arkiv
Næring-, teknisk- og miljøutval
Helse- og oppvekstutval
Prat med Sande kommune
Tilskot til rekruttering og kompetanseheving i landbruket
Vil du jobbe i helse- og omsorgsavdelinga?
Oppvekstmiljøet i Sande i fokus
Kompetanseheving i Sande brannvern
Kommunestyre
Vassutkopling i Haugsbygda i dag.
Resultat frå rådgjevande folkerøysting om samanslåing med Herøy kommune 27.februar
Kommunestyremøte
Tilskot til frivilleg arbeid- integreringstilskot
Ope folkemøte 28. februar -Temakveld: ”Det gode liv - heile livet”
Viktig melding til alle ungdomar i Sande
Formannskapet
Inspirasjon til å starte bedrift ? Inspirasjonsdag?
Datakurs på biblioteket
Vaskedag
Her kan du stemme
Nærings-, teknisk og miljøutvalet
Lyng - og einebrenning på Nupafjellet
Prat med Sande kommue
Vi vil svare på spørsmål så fort vi klarer innanfor vanleg arbeidstid!
Start samtalen her
SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00
Sommarope v 27-31: 9.30-13.30
Send e-post
Krisesenter for Sunnmøre
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
"Trygt heim for ein 50-lapp"
Sande kommune si kriseleiing
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 09.30 - 14.00
Sande bibliotek
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen