Siste 10 fra Sande
Har du ledig hus / leilegheit?
Kulturverntilskot - søknadsfrist 15.oktober
Vil du bli ny rådmann i Sande kommune?
Badeskum på fjorden eller kva er det?
Vil du prøve deg som brannmann? Interessert i ambulansetenesta?
Brot på vassforsyninga på Åram
Hurra, no er det språkkafe igjen!
Revisjon av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet
Folkemøte om hamneutbygging i Gjerdsvika, Adolfbuda 3.oktober kl 18.00
Om Sande
Forside > Om Sande
31.01.2016

Den nye Sandefilmen


Sande kommune og næringslivet i Sande kommune står bak den nye Sandefilmen som vart lansert på Sandemessa i november 2015 .
Tindefilm med sandssokningen Tor Sivertstøl, har laga filmen. Her blir natur og næringsliv presentert på ein litt utradisjonell, men framifrå måte.


Martine Almestad
Foto:Tor Sivertstøl
Med fantastiske bilde og artige innfallsvinklar tek fotografen og filmskaparen oss med gjennom heile kommunen.


Martine Almestad og Oskar Fjørtoft Sandanger er sentrale skikkelsar i heile filmen. Dei tek oss med gjennom heile kommunen, og viser den fram på ein tiltalande og artig måte.
Vi får også møte andre ungdommar i dei ulike bedriftene som blir presentert.
Næringslivet i Sande er allsidig, men i stor grad knytta til den maritine klynga.

Sjå Sandefilmen i lenkja heilt nederst.

Ein eigen song er laga til filmen. Martine Almestad Hauge er artisten som har spelt inn songen og videoen "Home"

Sjå Sandefilmen
Sjå musikkvideoen "Home"


<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
SANDSØY -EI OPPLEVING
www.sandsoy.no/index.html
GJERDSVIKA
Gjerdsvika.no
LARSNES galskap og moro
larsnes.no

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen