Siste 10 fra Sande
Vedtekter for barnehagane
Lyngbrenning på Nupafjellet
Skuleruta 2018-2021
Formannskapsmøte
Polititenesta i Sande kommune
Utvidinga av Haugelia barnehage er i gang
Vellukka UKM i Sande - mange til fylkesfestivalen
No er det tid for å søkje på kulturmidlar - Frist 15.april
"Drone- reglar"
Politisk
Politisk
30.11.2011
Budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015
Høyring: Offentleg ettersyn - budsjett og økonmiplan.

I med hald av kommunelova § 44 nr. 7 vert formannskapet si tilråding til budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015 med tilhøyrande dokument lagt ut til offentleg ettersyn på Rådhuset i perioda 30.11.2011 - 13.12.2011.

Også formannskapet si tilråding når det gjeld kommunaltekniske betalingssatsar og andre gebyrsatsar for 2012 ligg ute til offentleg ettersyn i same periode.

Høyringsfrist: 13.12.2011 kl 12.00.

Skriftlege merknadar til budsjett 2012, økonomiplan 2012 - 2015 og avgifts-/gebyrsakene sendast til Sande kommune 6084 Larsnes eller sande.kommune@sande-mr.kommune.no innan høyringsfristen.
Saksframlegg m/formannskapet si tilråding (311 kb)
Gebyrsatsar for 2012 (384 kb)
Budsjettframlegg 2012 (2.36 mb)
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Reglement for folkevalde i Sande kommune
Reiserekningsskjema
Fyll ut, skriv ut og send til Sande kommune. Hugs å legge ved bilag.
Brønnøysundreg.
KS
Kart, naturbaser
Les mer...

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen