Siste 10 fra Sande
Kommunestyremøte 18.09.18
Vil du vere bøsseberar?
Vil du prøve deg som brannmann? Interessert i ambulansetenesta?
Ruteendringsprosessen 2019 - ferje og bussruter
Pårørandeskule for deg som har omsorg for nokon med demens
Kommunestyremøte 18.september
På jakt etter ny jobb?
Grûnderkurs - Starte bedrift, skal - skal ikkje?
Vil du vere med i ungdomsrådet i Sande?
Politisk
Politisk
14.05.2012
Årsmelding for Sande kommune for 2011
Årsmeldinga syner at Sande kommune driv ei mangfaldig verksemd til beste for kommunen sine innbyggarar og sjølv om ein skulle ynskje at ein hadde sterkare økonomi til å gje endå betre tilbod, vil eg totalt seie at Sande kommune på ein god måte dekkjer dei behov som både innbyggarar, politikarar og staten forventar at kommunen skal løyse for innbyggarane sine.

Årsmeldinga skal godkjennast av Sande kommunestyre i møte den 22.mai.
Årsmelding Del I (1.73 mb)
Årsmelding Del II (4.75 mb)
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Reglement for folkevalde i Sande kommune
Reiserekningsskjema
Fyll ut, skriv ut og send til Sande kommune. Hugs å legge ved bilag.
Brønnøysundreg.
KS
Kart, naturbaser
Les mer...

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen