Siste 10 fra Sande
Legesenteret stengt 24.04.18 frå 14-15
Standryddinga i Sande er i full gong - vi vil ha rein natur
Endringar i forskrift for Søre Sunnmøre Reinhaldsverk
Hjorteteljing 2018
Midlar frå Husbanken
Kartlegging av skredsoner
Formannskapsmøte
Ope møte for råda og pårørande i Sande kommune
Eldrefest i Haugsbygda 21.april
Politisk
Politisk
14.05.2012
Årsmelding for Sande kommune for 2011
Årsmeldinga syner at Sande kommune driv ei mangfaldig verksemd til beste for kommunen sine innbyggarar og sjølv om ein skulle ynskje at ein hadde sterkare økonomi til å gje endå betre tilbod, vil eg totalt seie at Sande kommune på ein god måte dekkjer dei behov som både innbyggarar, politikarar og staten forventar at kommunen skal løyse for innbyggarane sine.

Årsmeldinga skal godkjennast av Sande kommunestyre i møte den 22.mai.
Årsmelding Del I (1.73 mb)
Årsmelding Del II (4.75 mb)
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Reglement for folkevalde i Sande kommune
Reiserekningsskjema
Fyll ut, skriv ut og send til Sande kommune. Hugs å legge ved bilag.
Brønnøysundreg.
KS
Kart, naturbaser
Les mer...

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen