Siste 10 fra Sande
Informasjonsdag for arbeidsgivarar og næringsdrivande 2017
Kommunestyret
Stor givarglede i Sande
Ledige stillingar som helsesøster
Helse- og Oppvekstutvalet
Næring-, teknisk- og miljøutval
Informasjonskveld arrangert av Autismeforeningen i Møre og Romsdal i Ulsteinvik 24 oktober.
Formannskapsmøte
Varsel om oppstart av privat detaljregulering på Skare Gnr 64 bnr 3
Politisk
Politisk
14.05.2012
Årsmelding for Sande kommune for 2011
Årsmeldinga syner at Sande kommune driv ei mangfaldig verksemd til beste for kommunen sine innbyggarar og sjølv om ein skulle ynskje at ein hadde sterkare økonomi til å gje endå betre tilbod, vil eg totalt seie at Sande kommune på ein god måte dekkjer dei behov som både innbyggarar, politikarar og staten forventar at kommunen skal løyse for innbyggarane sine.

Årsmeldinga skal godkjennast av Sande kommunestyre i møte den 22.mai.
Årsmelding Del I (1.73 mb)
Årsmelding Del II (4.75 mb)
SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Reglement for folkevalde i Sande kommune
Reiserekningsskjema
Fyll ut, skriv ut og send til Sande kommune. Hugs å legge ved bilag.
Brønnøysundreg.
KS
Kart, naturbaser
Les mer...

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen