Siste 10 fra Sande
Driftsutvalet - Protokoll
Formannskapet - Protokoll
Om e-post til kommunen
Korleis orientere seg på heimesida?
Verdas aktivitetsdag blir markert 8.mai i Sande
Opningstid i påskeveka
Ansvarlig for nettsidene
Utskrifter
Sande kommune si heimeside
Formannskap
Politisk > Formannskap
24.04.2012
02.05.12 Sakspapir Formannskapet
Innkalling og sakliste (78 kb)
Sak F-41/12 Søknadar om fritak - meddommar (70 kb)
Sak F-42/12 Reg.plan Larsnes - Breiviknes. Stadfesting (1.86 mb)
Sak F-43/12 Økonomirapport 1.kvartal 2012 (708 kb)
Sak F-44/12 Årsmelding 2011 (66 kb)
Årsmelding Del I (1.39 mb)
Årsmelding Del II (4.75 mb)
Sak F-45/12 Rekneskap for 2011 (462 kb)
Rekneskapen (1.34 mb)
Sak F-46/12 Byggenemnd Larsnes skule (88 kb)
Tidlegare artiklar:
10.05.11 Protokoll Formannskapet
27.04.11 Protokoll Formannskapet
05.04.11 Protokoll Formannskapet
05.04.11 Sakspapir Formannskapet
08.03.11 Protokoll Formannskapet
08.07.11 Sakspapir Formannskapet
22.02.11 Protokoll Formannskapet
22.02.11 Formannskapsmøte
22.02.11 Sakspapir Formannskapet
25.1.11 Protokoll Formannskapet
25.01.11 Sakspapir Formannskapet
11.01.11 Protokoll Formannskapet
11.01.11 Sakspapir Formannskapet
07.12.10 Protokoll Formannskapet
07.12.10 Sakspapir Formannskapet
30.11.10 Protokoll Formannskapet
30.11.10 Sakspapir Formannskapet
16.11.10 Protokoll Formannskapet
16.11.10 Sakspapir Formannskapet
19.10.10 Protokoll Formannskapet
19.10.10 Sakspapir Formannskapet
27.09.2010 Protokoll Formannskapet
27.09.10 Sakspapir Formannskapet
08.09.2010 Protokoll Formannskapet
08.09.10 Sakspapir Formannskapet
24.08.10 Protokoll Formannskapet
24.08.10 Sakspapir Formannskapet
15.06.10 Protokoll Formannskapet
15.06.10 Sakspapir Formannskapet
26.05.10 Protokolll Formannskapet
26.05.10 Sakspapir Formannskapet
SANDE KOMMUNE
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 08.00 - 15.30
Sommarope v 27-31: 9.30-15.00
Send e-post
Formannskapsmedlemmar og vara 2011 - 2015
Møteplan for 1. halvår 2014
Møta i Sande formannskap startar som hovudregel kl 13.45.
Tysdag 14. januar
Onsdag 29. januar
Tysdag 25. februar
Tysdag 11. mars
Tysdag 8. april
Tysdag 29. april
Tysdag 27. mai
Tysdag 10. juni