Siste 10 fra Sande
Næring, teknisk- og miljøutval
1.mai er frist for å søkje plass i kulturskulen
Eldrerådet
Råd for likestilling av funksjonshemma
Kommunestyret
Formannskapet
Ryddeaksjonar i perioden 21.april til 8.mai
Ønskjer du å TA TAK?
Landbrukskonferanse 21.april i Ørsta
Politiske parti
Politisk > Politiske parti
Sande SV
Sande Senterparti

Sande KrF
Sande Høgre

Sande FrP
Sande Arbeidarparti

Kontaktinformasjon for dei politiske / folkevalde gruppene som er representerte i Sande kommunestyre.
Sande Høgre:
Leiar Inge Jonny Hide
6082 Gursken

Sande senterparti:
Leiar Olav Myklebust
6082 Gursken

Sande Krf:
Leiar: Per- Arne Lillebø
6082 Gursken

Sande Arbeidarparti:
Camilla Auflem Vik
6084 Larsnes

Sande Frp :
Kartan Bleie
6084 Larsnes

Sande Venstre:
Leiar Einar Ekroll
6084 Larsnes

Tverrpolitisk liste:
Kjell Kvamme
6087 Kvamsøy

Tidlegare artiklar:
SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00
Sommarope v 27-31: 9.30-13.30
Send e-post

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen