Siste 10 fra Sande
Hurra, no er det språkkafe igjen!
Skulestart i Sande
Grunder med ein forretningside ?
"Du skal itte trø i graset..." og ikkje kaste søppel der heller
No kjem feiaren
Arbeidet med avskjeringsgrøft på Sætre har starta opp
Kulturminneplanen 2015-2025 - Sande kommune
Tilbodet ved biblioteket
Oppretting og sikring av gravstøtter
Naturforvaltningsnemd
Politisk > Utval frå tidlegare perioder > Naturforvaltningsnemd
Tidlegare artiklar:
31.08.05 Naturforvaltningsnemnda
08.06.05 Protokoll Naturforvaltningsnemnda
08.06.05 Sakspapir Naturforvaltningsnemnd
23.05.05 Protokoll Naturforvaltningsnemnda
18.05.05 Protokoll Naturforvaltningsnemnda
18.05.05 Sakspapir Naturforvaltningsnemnda
13.04.05 Naturforvaltningsnemnda
16.02.2005 Naturforvaltningsnemdna
03.11.04 Protokol Naturforvaltningsnemnda
03.11.04 Protokoll Naturforvaltningsnemnda
03.11.04 Sakspapir Naturforvaltningsnemnda
25.08.04 Protokoll Naturforvaltningsnemnda
25.08.04 Sakspapir Naturforvaltningsnemnda
09.06.04 Protokoll Naturforvaltningsnemnda
12.05.04 Sakliste Naturforvaltningsnemnda
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Medlemmar og varamedlemmar
Møteplan 2. halvår 2015
Møta i Naturforvaltningsnemnda startar som hovudregel kl 17.30
Torsdag 20. august
Torsdag 12. november

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen