Siste 10 fra Sande
Politiråd i Sande kommune
Formannskapsmøte
«Å leve med ASF (autismespekterforstyrring)»
Ope møte for alle - demens og kosthald
Kompetanseløft i Helse- og omsorg
Ny brannbil på plass i Sande
Høyring - forskriftsendring vedr. skulestrukturen i Sande
PP-rådgjevar 100% stiling ledig
Næring, teknisk og miljøutval
Naturforvaltningsnemd
Politisk > Utval frå tidlegare perioder > Naturforvaltningsnemd
06.05.2004
12.05.04 Sakliste Naturforvaltningsnemnda
Tidlegare artiklar:
31.08.05 Naturforvaltningsnemnda
08.06.05 Protokoll Naturforvaltningsnemnda
08.06.05 Sakspapir Naturforvaltningsnemnd
23.05.05 Protokoll Naturforvaltningsnemnda
18.05.05 Protokoll Naturforvaltningsnemnda
18.05.05 Sakspapir Naturforvaltningsnemnda
13.04.05 Naturforvaltningsnemnda
16.02.2005 Naturforvaltningsnemdna
03.11.04 Protokol Naturforvaltningsnemnda
03.11.04 Protokoll Naturforvaltningsnemnda
03.11.04 Sakspapir Naturforvaltningsnemnda
25.08.04 Protokoll Naturforvaltningsnemnda
25.08.04 Sakspapir Naturforvaltningsnemnda
09.06.04 Protokoll Naturforvaltningsnemnda
12.05.04 Sakliste Naturforvaltningsnemnda
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Medlemmar og varamedlemmar
Møteplan 2. halvår 2015
Møta i Naturforvaltningsnemnda startar som hovudregel kl 17.30
Torsdag 20. august
Torsdag 12. november

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen