Siste 10 fra Sande
Næring, teknisk og miljøutval
Transporttenesta for funksjonshemma
Standrydde-aksjonen var vellukka
Kommunestyret
Vasslekkasje i Hallebygda
Hjorteteljing 2018
Oversikt over lag og organisasjonar
Feil på levering av vatn til Øvre Knotten
Har du gode foto frå Sande kommune?
Driftsutval
Politisk > Utval frå tidlegare perioder > Driftsutval
17.01.2013

24.01.13 Sakspapir Driftsutvalet

Her finn du sakspapira til møtet i Driftsutvalet som vert halde på Sande rådhus den 24. januar. Møtet er ope for publikum og startar kl 16.00.
Innkalling og sakliste (49 kb)
Sak Du-1/13 Skriv og melding (656 kb)
Sak Du-3/13 Gnr 68 bnr 37 Vassavgift (134 kb)
Sak Du-4/13 Helse- og omsorgsplan, oppstart (196 kb)
Sak Du-5/13 Kompentanseplan for Helse, Omsorg og Nav (293 kb)
Sak Du-6/13 Årshjul 2013 (183 kb)
Sak Du-7/13 Stemmerettsjubileet (424 kb)
Sak Du-8/13 Auka satsing på barnevernet (969 kb)

<<< Tilbake

Tidlegare artiklar:
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Møteplan 2. halvår 2015
Møta i Driftsutvalet startar som hovudregel kl 16.00
Torsdag 3. september
Driftsutval 2011 - 2015
Medlemmar og varamedlemmar

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen