Siste 10 fra Sande
Næring, teknisk og miljøutval
Transporttenesta for funksjonshemma
Standrydde-aksjonen var vellukka
Kommunestyret
Vasslekkasje i Hallebygda
Hjorteteljing 2018
Oversikt over lag og organisasjonar
Feil på levering av vatn til Øvre Knotten
Har du gode foto frå Sande kommune?
Kommunestyre
Politisk > Utval 2015- 1.kvartal 2017 > Kommunestyre
27.01.2015

Fylkesmannen sitt besøk i Sande 3. februar 2015

Fylkesmann Lodve Solholm med sitt følgje kjem til Sande tysdag 3. februar, og det er sett slik agenda for dagen:

Kl. 10.00 Møte med Formannskapet
10.00 Innlegg ved ordførar/rådmann
10.30 Innleiing ved Fylkesmann Lodve Solholm
11.00 Kommuneøkonomi og planarbeid.Diskusjon
11.45 Lunsj
12.30 Presentasjoner fra einingane, og diskusjoner med formannskapet
13.30 Oppsummering og evaluering

Kl 14.00 Møte med Kommunestyret
14.00 Innleiing ved Fylkesmann Lodve Solholm
14.20 Innlegg fra representantar frå Ungdomsrådet. Korleis er det å vere ungdom i Sande kommune?
14.40 Kommunereform v/ass. fylkesmann Rigmor Brøste
16.00 Slutt

Kl 16.00 Ordinært kommunestyremøte

Fylkesmannen: Kommunebilde Sande (3.18 mb)
Innkalling og sakliste (1.25 mb)
Sak K-1/15 Skriv og meldingar (7.69 mb)
Sak K-2/15 Forvaltningsrevisjonsprosjekt, økonomisk rapportering (46.76 mb)
Sak K-3/15 Annbjørg R Frågodt, permisjon frå politiske verv (1.22 mb)
Sak K-4/15 Anne Marthe Tødenes, fritak som meddommar i Tingretten (1.3 mb)
Sak K-5/15 Nye retningsliner for tildeling av startlån (8.49 mb)
Sak K-6/15 Kommunalt driftstilskot, tilskotssatsar for private barnehagar (25.17 mb)
Sak K-7/15 Reg.plan Haugelia, reguleringsendring Haugelia II (73.77 mb)

<<< Tilbake

Tidlegare artiklar:
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyre
Kommunestyret - protokoll
Kommunestyret
Kommunestyret - Protokoll
Kommunestyre
Kommunestyret - Protokoll
Konstituerande kommunestyremøte
Kommunestyremøte
Kommunestyret
Kommunestyret
Endring av møtedato
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Fylkesmannen sitt besøk i Sande 3. februar 2015
Kommunestyret
Kommunestyremøte
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyremøte
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret - Protokoll
Kommunestyret
Kommunestyret - Protokoll
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Reglement for Sande kommunestyre
Kommunestyremedlemmar og vara 2015 - 2019
Møteplan for 1. halvår 2017
Tysdag 31. januar
28. februar - 01. mars Strategisamling I
Tysdag 7. mars
Onsdag 19. april
Tysdag 23. mai
13. - 14. juni Strategisamling II
20. juni

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen