Siste 10 fra Sande
Transporttenesta for funksjonshemma
Standrydde-aksjonen var vellukka
Kommunestyret
Vasslekkasje i Hallebygda
Hjorteteljing 2018
Oversikt over lag og organisasjonar
Feil på levering av vatn til Øvre Knotten
Har du gode foto frå Sande kommune?
Formannskapet
Kommunestyre
Politisk > Utval 2015- 1.kvartal 2017 > Kommunestyre
13.05.2016

Kommunestyret

Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Sande kommunestyre den 24. mai 2016. Møtet startar kl 13.45 og vert halde på Sande Rådhus.
Innkalling og sakliste (332 kb)
Sak K-29/16 Skriv og meldingar (787 kb)
Sak K-30/16 Ruspolitisk handlingsplan, løyvedel 2016-2020 (5.3 mb)
Sak K-31/16 Sandetun omsorgssenter (2.27 mb)
Sak K-32/16 Skulekrysset Larsnes (756 kb)
Sak K-33/16 Nytt leidningsnett - Vågen til Almestad (565 kb)
Sak K-34/16 Opprusting av kommunale vegar 2016 (468 kb)
Sak K-35/16 Kjøp av brannbil (2.73 mb)

<<< Tilbake

Tidlegare artiklar:
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyre
Kommunestyret - protokoll
Kommunestyret
Kommunestyret - Protokoll
Kommunestyre
Kommunestyret - Protokoll
Konstituerande kommunestyremøte
Kommunestyremøte
Kommunestyret
Kommunestyret
Endring av møtedato
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Fylkesmannen sitt besøk i Sande 3. februar 2015
Kommunestyret
Kommunestyremøte
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyremøte
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret - Protokoll
Kommunestyret
Kommunestyret - Protokoll
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Reglement for Sande kommunestyre
Kommunestyremedlemmar og vara 2015 - 2019
Møteplan for 1. halvår 2017
Tysdag 31. januar
28. februar - 01. mars Strategisamling I
Tysdag 7. mars
Onsdag 19. april
Tysdag 23. mai
13. - 14. juni Strategisamling II
20. juni

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen