Siste 10 fra Sande
Hurra, no er det språkkafe igjen!
Skulestart i Sande
Grunder med ein forretningside ?
"Du skal itte trø i graset..." og ikkje kaste søppel der heller
No kjem feiaren
Arbeidet med avskjeringsgrøft på Sætre har starta opp
Kulturminneplanen 2015-2025 - Sande kommune
Tilbodet ved biblioteket
Oppretting og sikring av gravstøtter
Kommunestyre
Politisk > Utval 2015- 1.kvartal 2017 > Kommunestyre
15.06.2016

21.06.16 Kommunestyre

Innkalling og sakliste (436 kb)
Sak K-37/16 Skriv og meldingar (7.24 mb)
Sak K-38/16 Årsmelding 2015 (761 kb)
Sak K-38/16 Årsmelding del I (8.8 mb)
Sak K-38/16 Årsmelding del II (37.46 mb)
Sak K-39/16 Rekneskap 2015, godkjenning (997 kb)
Sak K-39/16 Rekneskap for 2015 (47.65 mb)
Sak K-40/16Sande Næringsforum, årsmelding og rekneskap 2015 (2.93 mb)
Sak K-41/16 Revidert investeringsbudsjett 2016 (656 kb)
Sak K-42/16 Sande Næringsforum, oppløysing av føretak (350 kb)
Sak K-43-16 Rettslege ombod 2017-2020 (4.78 mb)
Sak K-44/16 Coop Marked Kvamsøy, salsløyve (624 kb)
Sak K-45/16 Coop Marked Sandsøy, salsløyve (632 kb)
Sak K- 46/16 Coop Marked Larsnes, salsløyve (615 kb)
Sak K-47/16 Joker Larsnes, salsløyve (652 kb)
Sak K- 48/16 Joker Gursken,salsløyve (655 kb)
Sak K-49/16 Coop Marked Gjerdsvika, salsløyve (624 kb)
Sak K- 50/16 Rosenlund Marina AS, skjenkeløyve (1.01 mb)
Sak K-51/16 Interkommunalt arkiv, godkjenning av selskapsavtale, justering av eigardel (3.31 mb)
Sak K-52/16 Utbygging av Haugelia barnehage (656 kb)
Sak K-53/16 Bygging av 2 stk omsorgsbustadar ved Elvebakken, oppstart (8.99 mb)
Sak K-54/16 Grunnkjøp Sætre, gnr 16 bnr 2 (1.02 mb)
Sak K-55/16 Utskifting av gatelys (4.25 mb)
Sak K-56/16 Utleigehusvære (22.15 mb)
Sak K- 57/16 Reguleringsplan Vågsneset (16.72 mb)
Sak K- 58/16 Høyringsuttale til NTP 2018-2029 (614 kb)
Sak K-59/16 Kommunal planstrategi, oppstart (322 kb)
Sak K-60/16 Sande kommune-kommunereform, kommunalt vedtak (8.81 mb)

<<< Tilbake

Tidlegare artiklar:
08.02.11 Sakspapir Kommunestyret
14.12.10 Protokoll Kommunestyret
14.12.10 Kommunestyre: Endring av møtestart
14.12.10 Sakspapir Kommunestyret
02.11.10 Protokoll Kommunestyret
02.11.10 Sakspapir Kommunestyret
22.09.10 Protokoll Kommunestyret
22.09.10 Sakspapir Kommunestyret
31.08.10 Sakspapir Kommunestyret
29.06.10 Protokoll Kommunestyret
29.06.10 Sakspapir Kommunestyret
01.06.10 Protokoll Kommunestyret
01.06.10 Sakspapir Kommunestyret
04.05.2010 Protokoll Kommunestyret
04.05.2010 Sakspapir Kommunestyret
23.03.10 Protokoll Kommunestyret
23.03.2010 Sakspapir Kommunestyret
09.02.10 Protokoll Kommunestyret
9.2.2010 Sakspapir Kommunestyret
15.12.2009 Protokoll Kommunestyret
15.12.09 Sakspapir Kommunestyret
27.10.09 Protokoll Kommunestyret
27.10.09 Sakspapir Kommunestyret
22.09.09 Protokoll Kommunestyret
22.09.09 Sakspapir Kommunestyret
16.06.09 Protokoll Kommunestyret
16.06.09 Sakspapir Kommunestyret
26.05.09 Protokoll Kommunestyret
26.05.09 Kommunestyremøte - tilrådingar frå formannskapet
26.05.09 Sakspapir Kommunestyret
31.03.09 Protokoll Kommunestyret
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Reglement for Sande kommunestyre
Kommunestyremedlemmar og vara 2015 - 2019
Møteplan for 1. halvår 2017
Tysdag 31. januar
28. februar - 01. mars Strategisamling I
Tysdag 7. mars
Onsdag 19. april
Tysdag 23. mai
13. - 14. juni Strategisamling II
20. juni

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen