Siste 10 fra Sande
Politiråd i Sande kommune
Formannskapsmøte
«Å leve med ASF (autismespekterforstyrring)»
Ope møte for alle - demens og kosthald
Kompetanseløft i Helse- og omsorg
Ny brannbil på plass i Sande
Høyring - forskriftsendring vedr. skulestrukturen i Sande
PP-rådgjevar 100% stiling ledig
Næring, teknisk og miljøutval
Formannskap
Politisk > Utval 2015- 1.kvartal 2017 > Formannskap
26.11.2015

Formannskapet

Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Sande formannskap den 1. desember 2015. Møtet startar kl 11.45 og vert halde på Sande Rådhus.
Innkalling og sakliste (344 kb)
Rs-55/15 Innbyggarundersøking kommunestruktu (3.22 mb)
Sak F-109/15 Gursken kunstgrasbane, spelemidlar (389 kb)
Sak F-110/15 Betalingsregulativ (9.8 mb)
Sak F-111/15 Budsjett 2016, økonomiplan 2016-2019 (10.53 mb)
Sak F-112/15 Gnr 73 Bnr 31 Tor Inge Nygård, søknad om disp frå reg.plan (2.15 mb)

<<< Tilbake

Tidlegare artiklar:
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskap
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet - Protokoll
Offentleg ettersyn - budsjett og økonomiplan
Formannskapet
Formannskapet - Protokoll
Formannskapet
Formannskapet - protokoll
Formannskapet - Protokoll
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Formannskapsmedlemmar og vara 2015 - 2019
Reglement for Sande formannskap
Møteplan for 1. halvår 2017
Møta i Sande formannskap startar som hovudregel kl 13.45.
Tysdag 17. januar
Tysdag 7. februar
Tysdag 21. februar
Tysdag 21. mars
Tysdag 4. april
Tysdag 9. mai
Tysdag 6. juni
Tysdag 13. juni (reserve)

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen