Siste 10 fra Sande
Grunder med ein forretningside ?
"Du skal itte trø i graset..." og ikkje kaste søppel der heller
No kjem feiaren
Arbeidet med avskjeringsgrøft på Sætre har starta opp
Kulturminneplanen 2015-2025 - Sande kommune
Tilbodet ved biblioteket
Oppretting og sikring av gravstøtter
Hamnearbeid i Gjerdsvika - Informasjon til innbyggjarane
Jonsokbål i Sande kommune
Formannskap
Politisk > Utval 2015- 1.kvartal 2017 > Formannskap
01.12.2015

Offentleg ettersyn - budsjett og økonomiplan

I medhald av kommunelova § 44 nr. 7 vert formannskapet si tilråding til budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019 med tilhøyrande dokument lagt ut til offentleg ettersyn på Rådhuset og på heimesida www.sande-mr.kommune.no i perioda 02.12 - 15.12.2015.

Også formannskapet si tilråding når det gjeld betalingsregulativ for 2016 ligg ute til offentleg ettersyn i same periode.

Høyringsfrist: 15.12.2015 kl 12.00
Budsjett, tilråding frå formannskapet.pdf (490 kb)
Budsjettdokument 2016.pdf (10.29 mb)
Budsjettregulativ, tilråding frå formannskapet.pdf (566 kb)
Betalingsregulativ 2016.pdf (9.3 mb)

<<< Tilbake

Tidlegare artiklar:
Formannskapet - Protokoll
Formannskapet
Formannskapet - Protokoll
Formannskapet
Formannskapet - protokoll
Formannskapet
Formannskapet - protokoll
Formannskapet
Formannskapet - protokoll
Formannskapet
Formannskapet - Protokoll
Formannskapet - Protokoll
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet - protokoll
Formannskapet
Formannskapet - protokoll
Formannskapet
Formannskapet - Protokoll
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet - Protokoll
Formannskapet - Innkalling
Formannskapet - Protokoll
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Formannskapsmedlemmar og vara 2015 - 2019
Reglement for Sande formannskap
Møteplan for 1. halvår 2017
Møta i Sande formannskap startar som hovudregel kl 13.45.
Tysdag 17. januar
Tysdag 7. februar
Tysdag 21. februar
Tysdag 21. mars
Tysdag 4. april
Tysdag 9. mai
Tysdag 6. juni
Tysdag 13. juni (reserve)

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen