Siste 10 fra Sande
Politiråd i Sande kommune
Formannskapsmøte
«Å leve med ASF (autismespekterforstyrring)»
Ope møte for alle - demens og kosthald
Kompetanseløft i Helse- og omsorg
Ny brannbil på plass i Sande
Høyring - forskriftsendring vedr. skulestrukturen i Sande
PP-rådgjevar 100% stiling ledig
Næring, teknisk og miljøutval
Tenester
Tenester
20.01.2005
Olweusprogramma i gang
På alle skulane er ein no kome i gang med gjennomføring av programma som skal redusere eksisterande mobbeproblem, vere førebyggande mot mobbing og betre trivselen på skulane.
Utover nyåret blir det no halde storforeldremøte der resultata frå spørjeundersøkingane i fjor vår blir lagt fram. Dessutan er det i gang ulike tiltak på forskjellege nivå for å redusere dei problema ein har fått vite om gjennom denne undersøkinga
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Les mer...

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen