Siste 10 fra Sande
Kulturverntilskot - søknadsfrist 15.oktober
Vil du bli ny rådmann i Sande kommune?
Badeskum på fjorden eller kva er det?
Vil du prøve deg som brannmann? Interessert i ambulansetenesta?
Brot på vassforsyninga på Åram
Hurra, no er det språkkafe igjen!
Revisjon av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet
Folkemøte om hamneutbygging i Gjerdsvika, Adolfbuda 3.oktober kl 18.00
Kulturprisen for Sande 2018
Tenester
Tenester
20.01.2005
Olweusprogramma i gang
På alle skulane er ein no kome i gang med gjennomføring av programma som skal redusere eksisterande mobbeproblem, vere førebyggande mot mobbing og betre trivselen på skulane.
Utover nyåret blir det no halde storforeldremøte der resultata frå spørjeundersøkingane i fjor vår blir lagt fram. Dessutan er det i gang ulike tiltak på forskjellege nivå for å redusere dei problema ein har fått vite om gjennom denne undersøkinga
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Les mer...

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen