Siste 10 fra Sande
Kompetanseløft i Helse- og omsorg
Ny brannbil på plass i Sande
Høyring - forskriftsendring vedr. skulestrukturen i Sande
PP-rådgjevar 100% stiling ledig
Næring, teknisk og miljøutval
Råd for likestilling av funksjonshemma
Formannskapet
Rammeløyve - Gjerdsvika hamn - kunngjering av nabovarsel
Møte i eldrerådet
Tenester
Tenester
06.04.2005
Innbrot på Sandsøy skule
Forrige veke tok ubedne gjester seg inn på dataromet på Sandsøy skule. Innbrytarane tok seg inn gjennom eit vindauge. Der har vore folk inne ved fleire høve. Det vart det surfa på Internett, og etter loggen å dømme var det sider med ei spesiell type innhald som vart besøkt.
Lensmannen er orientert om saka.
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Les mer...

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen