Siste 10 fra Sande
Kulturverntilskot - søknadsfrist 15.oktober
Vil du bli ny rådmann i Sande kommune?
Badeskum på fjorden eller kva er det?
Vil du prøve deg som brannmann? Interessert i ambulansetenesta?
Brot på vassforsyninga på Åram
Hurra, no er det språkkafe igjen!
Revisjon av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet
Folkemøte om hamneutbygging i Gjerdsvika, Adolfbuda 3.oktober kl 18.00
Kulturprisen for Sande 2018
Tenester
Tenester
12.04.2005
Gursken skule med oppgradert bibliotek/datarom.....
Vi har no frigjort ein del lærarmaskinen som har kome elevane til gode. På Bibl/dataromet er det 18 XP-maskiner, videokanon i taket, VHS/DVD med forsterkar, høgtalarar og storsskjerm - reine kurs og "kinosalen". Nyttig og kjekt for både elevar og lærarar både til IKT-undervisninga og til filmframsyning.
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Les mer...

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen