Siste 10 fra Sande
Har du ein prosjektidè?
Politiråd i Sande kommune
Formannskapsmøte
«Å leve med ASF (autismespekterforstyrring)»
Ope møte for alle - demens og kosthald
Kompetanseløft i Helse- og omsorg
Ny brannbil på plass i Sande
Høyring - forskriftsendring vedr. skulestrukturen i Sande
PP-rådgjevar 100% stiling ledig
Tenester
Tenester
12.04.2005
Gursken skule med oppgradert bibliotek/datarom.....
Vi har no frigjort ein del lærarmaskinen som har kome elevane til gode. På Bibl/dataromet er det 18 XP-maskiner, videokanon i taket, VHS/DVD med forsterkar, høgtalarar og storsskjerm - reine kurs og "kinosalen". Nyttig og kjekt for både elevar og lærarar både til IKT-undervisninga og til filmframsyning.
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Les mer...

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen