Siste 10 fra Sande
Har du ledig hus / leilegheit?
Kulturverntilskot - søknadsfrist 15.oktober
Vil du bli ny rådmann i Sande kommune?
Badeskum på fjorden eller kva er det?
Vil du prøve deg som brannmann? Interessert i ambulansetenesta?
Brot på vassforsyninga på Åram
Hurra, no er det språkkafe igjen!
Revisjon av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet
Folkemøte om hamneutbygging i Gjerdsvika, Adolfbuda 3.oktober kl 18.00
Tenester
Tenester
21.04.2005
Prosjektgruppe i medarbeidarskap var ansvarleg for personalfesten 15.april.
test
Prosjektgruppa hadde gjort ein god jobb med personalfesten. Komiteen hadde sjølve songinnslag og diktopplesing. Det er laga protokoll for å lette seinare arrangement, og ny komite er nedsett. Den nye komiteen er: Leiar Vigdis Ristesund, Margrethe Kvamme, Lisbeth Torset, Magne Støylen, Helge Hauge, Ragnhild Vasstrand og Ragnhild Helle Dalen.
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Les mer...

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen