Siste 10 fra Sande
Har du ledig hus / leilegheit?
Kulturverntilskot - søknadsfrist 15.oktober
Vil du bli ny rådmann i Sande kommune?
Badeskum på fjorden eller kva er det?
Vil du prøve deg som brannmann? Interessert i ambulansetenesta?
Brot på vassforsyninga på Åram
Hurra, no er det språkkafe igjen!
Revisjon av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet
Folkemøte om hamneutbygging i Gjerdsvika, Adolfbuda 3.oktober kl 18.00
Tenester
Tenester
25.04.2005
7 frå Sande på IKT-konferanse
Sande stiller sterkt, med 7 personar frå fagmiljøa på skulane til den store IKT-konferansen i Molde tysdag og onsdag. Det vil i etterkant av konferansen bli teke stilling til kva slags pedagogisk plattform ein bør velje i Sande i høve til IKT. Alle skulane utanom Gjerdsvika er representerte, i tillegg til administrasjonen.
Om konferansen
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Les mer...

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen