Siste 10 fra Sande
Har du ein prosjektidè?
Politiråd i Sande kommune
Formannskapsmøte
«Å leve med ASF (autismespekterforstyrring)»
Ope møte for alle - demens og kosthald
Kompetanseløft i Helse- og omsorg
Ny brannbil på plass i Sande
Høyring - forskriftsendring vedr. skulestrukturen i Sande
PP-rådgjevar 100% stiling ledig
Tenester
Tenester
25.04.2005
7 frå Sande på IKT-konferanse
Sande stiller sterkt, med 7 personar frå fagmiljøa på skulane til den store IKT-konferansen i Molde tysdag og onsdag. Det vil i etterkant av konferansen bli teke stilling til kva slags pedagogisk plattform ein bør velje i Sande i høve til IKT. Alle skulane utanom Gjerdsvika er representerte, i tillegg til administrasjonen.
Om konferansen
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Les mer...

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen