Siste 10 fra Sande
Transporttenesta for funksjonshemma
Standrydde-aksjonen var vellukka
Kommunestyret
Vasslekkasje i Hallebygda
Hjorteteljing 2018
Oversikt over lag og organisasjonar
Feil på levering av vatn til Øvre Knotten
Har du gode foto frå Sande kommune?
Formannskapet
Tenester
Tenester
28.04.2005
PedIT vert pedagogisk IKT-plattform i Sande?
Etter to dagar på konferanse i Molde er IKT-interesserte lærarar og leiarar frå Sande oppglødde over PedIT som reiskap for å få struktur på IKT-bruken og informasjonsflyten i skuleverket i Sande. Det vert teke initiativ for å få Norsk nettskule/Globalskulen hit og presentere verktyet med det første.
Konferansen i Molde ga oss elles stadfesting på at vegen vi går innan IKT i Sande er rett, men også lang. Inspirerte medarbeidarar vil no gripe fatt i lærdomen for å vidareutvikle vår eigen organisasjon.
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Les mer...

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen