Siste 10 fra Sande
Kompetanseløft i Helse- og omsorg
Ny brannbil på plass i Sande
Høyring - forskriftsendring vedr. skulestrukturen i Sande
PP-rådgjevar 100% stiling ledig
Næring, teknisk og miljøutval
Råd for likestilling av funksjonshemma
Formannskapet
Rammeløyve - Gjerdsvika hamn - kunngjering av nabovarsel
Møte i eldrerådet
Tenester
Tenester
28.04.2005
PedIT vert pedagogisk IKT-plattform i Sande?
Etter to dagar på konferanse i Molde er IKT-interesserte lærarar og leiarar frå Sande oppglødde over PedIT som reiskap for å få struktur på IKT-bruken og informasjonsflyten i skuleverket i Sande. Det vert teke initiativ for å få Norsk nettskule/Globalskulen hit og presentere verktyet med det første.
Konferansen i Molde ga oss elles stadfesting på at vegen vi går innan IKT i Sande er rett, men også lang. Inspirerte medarbeidarar vil no gripe fatt i lærdomen for å vidareutvikle vår eigen organisasjon.
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Les mer...

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen