Siste 10 fra Sande
Har du ledig hus / leilegheit?
Kulturverntilskot - søknadsfrist 15.oktober
Vil du bli ny rådmann i Sande kommune?
Badeskum på fjorden eller kva er det?
Vil du prøve deg som brannmann? Interessert i ambulansetenesta?
Brot på vassforsyninga på Åram
Hurra, no er det språkkafe igjen!
Revisjon av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet
Folkemøte om hamneutbygging i Gjerdsvika, Adolfbuda 3.oktober kl 18.00
Tenester
Tenester
28.04.2005
PedIT vert pedagogisk IKT-plattform i Sande?
Etter to dagar på konferanse i Molde er IKT-interesserte lærarar og leiarar frå Sande oppglødde over PedIT som reiskap for å få struktur på IKT-bruken og informasjonsflyten i skuleverket i Sande. Det vert teke initiativ for å få Norsk nettskule/Globalskulen hit og presentere verktyet med det første.
Konferansen i Molde ga oss elles stadfesting på at vegen vi går innan IKT i Sande er rett, men også lang. Inspirerte medarbeidarar vil no gripe fatt i lærdomen for å vidareutvikle vår eigen organisasjon.
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Les mer...

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen