Siste 10 fra Sande
Grunder med ein forretningside ?
"Du skal itte trø i graset..." og ikkje kaste søppel der heller
No kjem feiaren
Arbeidet med avskjeringsgrøft på Sætre har starta opp
Kulturminneplanen 2015-2025 - Sande kommune
Tilbodet ved biblioteket
Oppretting og sikring av gravstøtter
Hamnearbeid i Gjerdsvika - Informasjon til innbyggjarane
Jonsokbål i Sande kommune
Tenester
Tenester
11.05.2005
Rusmiddelbruk i eit familieperspektiv
test
Dette var tema på kursdag for tilsette i barnevern, sosial, helsetasjon og legekontor, barnehage og skule på kulturhuset i Herøy 10.mai. Foredragshaldar Frid Hansen, frå Borgestadklinikken, hadde foredrag om korleis rusmisbruk kan påverke oppgåver og funksjonar som skal ivaretakast i familien, og korleis dette kan påverke dei kjenslemessige banda mellom menneska.
Tilsette skal no skolerast i bl.al.korleis ein tek opp dette med familiar, og korleis familiane kan få hjelp til å takle den vanskelege situasjonen.
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Les mer...

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen