Siste 10 fra Sande
Arbeidet med avskjeringsgrøft på Sætre har starta opp
Kulturminneplanen 2015-2025 - Sande kommune
Tilbodet ved biblioteket
Oppretting og sikring av gravstøtter
Hamnearbeid i Gjerdsvika - Informasjon til innbyggjarane
Jonsokbål i Sande kommune
Oppheving av vatningsforbod
Forbod mot bålbrenning
NAV Sande- stengt onsdag 20.juni
Teknisk
Tenester > Teknisk
Gatelys- innmelding av feil og manglar
Mørenett har lansert kartbasert feilmelding av veglys i Mørenett sitt område.
Dette er et kartbasert web-system for melding om feil på veglys og feilretting i heile Mørenett sitt område.
Publikum kan sjølv registrere melding om feil på veglys via internett.
Meir nøyaktig registrering av feil.
Publikum får rask oppdatert informasjon om innmelde feil og status på feilretting.
Mørenett sine veglysbilar er utstyrt med pc-ar/nettbrett. Via eigen adminside blir feilretting registrert ute i felt. Status vil dermed være oppdatert til ei kvar tid.
Sande kommune vil truleg vere bestillar av retting 2-3 gonger pr. år. Gjeld ikkje sløyfer der retting skal skje snarast råd.

Det blir meir effektivt og kostnadsrett drift og vedlikehald av veglys.
Dei veglysa som ikkje er drifta, får eigen fargekode i kartet.
Systemet har lav brukarterskel og er bygd på Google Maps, noko som dei fleste kjenner til.

Meld inn feilen her
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
GROVAVFALL
Miljøstasjonen i Myklebustmyrane er open tysdag og torsdag frå kl
14.00-19.00


GLASIGLOAR
Kvamsøy - Coop
Sandsøy - Coop og Rosenlund
Årvik - ferjekaia
Larsnes - ferjekaia og Liset Feriesenter
Gursken - Gursken Matsenter og Almestadkiosken
Gjerdsvika - Coop
Haugsbygda - Hauge fritidssenter
Byggesakshandbok for innbyggjarar med ulike skjema til bruk for søknad om tiltak
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Elektroniske skjema for byggemelding og frådeling
Gebyr for byggesak og plansaker 2018
Vedtatt 12.12.17 KST-sak 64/ 17
Tomt til husbygging
Bustønad og Startlån
Startlån
Plan og Bygningslov
Husleigelov
Sentrale forskrifter

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen