Siste 10 fra Sande
Oppretting og sikring av gravstøtter
Hamnearbeid i Gjerdsvika - Informasjon til innbyggjarane
Jonsokbål i Sande kommune
Oppheving av vatningsforbod
Forbod mot bålbrenning
NAV Sande- stengt onsdag 20.juni
Superfredag 15.juni - Blir du med på Aktivitetsdag på Øya ?
Det kan bli nytt hyttefelt på Gota i Gjerdsvika - offentleg høyring
Kommunestyret
Transporttenesta for funksjonshemma
Tenester > Transporttenesta for funksjonshemma
18.05.2018
Transporttenesta for funksjonshemma
Transporttenesta er eit tilbod om dør-til-dør-transport som gir funksjonshemma høve til å delta i aktivitetar i nærmiljøet på lik linje med resten av befolkninga.

TT-ordninga skal berre brukast til lokale fritidsreiser og ikkje til yrkestransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som blir dekte av folketrygda.

Du får tildelt ein bestemt sum som du kan reise for.
Kortet vert fylt på to gongar pr år.
Du kan søkje her

Transporttenesta -søknadsskjema
Her finn du søknadsskjemaet

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen