Siste 10 fra Sande
Kulturverntilskot - søknadsfrist 15.oktober
Vil du bli ny rådmann i Sande kommune?
Badeskum på fjorden eller kva er det?
Vil du prøve deg som brannmann? Interessert i ambulansetenesta?
Brot på vassforsyninga på Åram
Hurra, no er det språkkafe igjen!
Revisjon av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet
Folkemøte om hamneutbygging i Gjerdsvika, Adolfbuda 3.oktober kl 18.00
Kulturprisen for Sande 2018
Vegar
Tenester > BYGG OG BU > Vegar
25.11.2013
Veg og gatelys
KOMMUNALE VEGAR / GANGVEGAR
Sande kommune skal drifte og vedlikehalde 50 km med kjøreveg, alle gangvegar ( sett bort i frå dei langs fylkesveg ) og parkeringsareal.
Sommarvedlikehald har Sande kommune storparten av i eigen regi, men ein kjøper tenester til asfaltering og vegmerking.

Til vintervedlikehald kjøper Sande kommune brøyteteneste av 5 entreprenørar.

Dersom ein ynskjer avtale om brøyting av privat veg må ein sjølv avtale dette med dei private brøytarane, sjå liste til høgre.

Målsettinga er god og kjørbar veg heile året.
Melding om skadar på vegane skal meldast til servicekontoret tlf 70026700

GATELYS:
Sande kommune har i hovudsak ansvar for drift og vedlikehald av gatelys langs vegane. Ein kjøper vedlikehaldstenester av Tussa.

Melding om feil på gatelys skal meldast inn på eiga nettside som du finn lenkja til under


Meld inn feil på gatelys her

Asgeir Skogstad
Ingeniør

Kjell Martin Vikene
Teknisk sjef

SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Oversikt på brøytarar i bygdene
Gjerdsvika Geir Gjerde- mob 45601274
Haugsbygda - Jan Myklebust mob 91396972
Indre Gursken - Jan Myklebust mob 91396972
Rundt Knotten og Sandvika kvardagar Hauge/ Mundal mob 48891442/ 95052107
Rundt Knotten og Sandvika - helg samt strøing - Jan Myklebust mob 91396972
Larsnes - Torleif Storegjerde mob 93839294
Skredestranda - Guttorm Oksavik mob 97037065
Sandsøy - Terje Follestad mob 91339465
Kvamsøy - Rasmus Ristesund mob 99531325
Utbyggingsplaner og byggeprosjekt - Telenor sitt kabelnett
vegnett.no
AMBU
Ambulansebåten -tlf 91643550 går pendlarrute gjennom heile året med følgjande rutetider :
Morgonrute 1 man - fre:
Kvamsøy- Voksa- Åram- Larsnes:
0645 - 0655 - 0700 - 0705

Morgon rute 2 man - fre:
Kvamsøy- Voksa - Åram- Larsnes:
0725 - 0730 - 0735 - 0740

Morgon-returrute man - fre:
Larsnes- Åram - Voksa- Kvamsøy:
0705 - 0715 - 0720 - 0725

Ettermiddagrute 1 man - lør:
Larsnes - Åram - Voksa- Kvamsøy
1510 - 1515 -1520 - 1525

Ettermiddagrute 2 man - fre:
Larsnes - Åram - Voksa- Kvamsøy:
1555 - 1600 - 1605 - 1610

Returrute ettermiddag man - fre.
Kvamsøy- Voksa - Åram- Larsnes:
1535 - 1545- kun signal frå Åram - 1550

Rutetidene gjeld frå 21.08.2017
Takstar: Enkeltbillett kr 35,-


Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen