Siste 10 fra Sande
Hurra, no er det språkkafe igjen!
Skulestart i Sande
Grunder med ein forretningside ?
"Du skal itte trø i graset..." og ikkje kaste søppel der heller
No kjem feiaren
Arbeidet med avskjeringsgrøft på Sætre har starta opp
Kulturminneplanen 2015-2025 - Sande kommune
Tilbodet ved biblioteket
Oppretting og sikring av gravstøtter
Kommunal utleigebustad
Tenester > BYGG OG BU > Kommunal utleigebustad
09.01.2018
Kommunale utleigehusvære
test
Alle kan i utgangspunktet søkje om ein kommunal bustad.
Personar/ familiar som etter lovene har rett til kommunal bustad, vert prioriterte.

Husværa på Utsikta, Elverom, Elvebakken, Haugetun og Riises Minne er omsorgsbustadar.
For å søkje på desse bustadnae nyttar ein skjema for helsetenester.
Desse bustadane har eigne tildelingskriteriar, sjå tenesteomtale for omsorgsbustad.Dei andre kommunale husværa er lokaliserte slik:
1 i Gursken
14 på Larsnes
2 på Kvamsøy
3 på Sandsøy

Dei fleste leilegheitene har berre 1 soverom .
Husværet er ikkje møblert.


Sande kommune kan inngå kontrakter med varigheit på 2 år.
I dette tidsrommet håper ein at leigetakar kan finne seg bustad sjølv på den private marknaden.

Husleigesatsane vert regulert kvart år. Ny husleige gjeldande frå 01.01.

Depositum : 2mnd husleige
Straum og tv/ internett kjem i tillegg.


Søknadsskjema finn du under fana SKJEMA.


Husleigesatsar kommunale husvære
Satsar vedtekne i KST-sak 64/17 den 12.12.17
Elverom: kr 6474,-
Elvebakken: kr 6606,-
Haugetun: kr 6606,-
Utsikta: kr 6606,-

Haugebu II H kr 6519
Haugebu II K kr 3699
Haugebu IV kr 3890
Haugebu V kr 3699
Hallelia bustadar kr 5108
Hallelia ungd bustad kr 6312
Sandsøy ungd bustad kr 5862
Sætre ungd bustad kr 6312
Kvamsøy ungd bustad kr 6312Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen