Siste 10 fra Sande
Kommunestyremøte 18.09.18
Vil du vere bøsseberar?
Vil du prøve deg som brannmann? Interessert i ambulansetenesta?
Ruteendringsprosessen 2019 - ferje og bussruter
Pårørandeskule for deg som har omsorg for nokon med demens
Kommunestyremøte 18.september
På jakt etter ny jobb?
Grûnderkurs - Starte bedrift, skal - skal ikkje?
Vil du vere med i ungdomsrådet i Sande?
Tidsavgrensa opphald i institusjon
Tenester > HELSE OG OMSORG > Tidsavgrensa opphald i institusjon
23.03.2018
Tidsavgrensa opphald ( korttidsplass)
test

Tidsavgrensa opphald er eit tilbod for å sikre at personar som har behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering, får rette tenester.
Desse tenestene kan bidra til å stimulere eiga læring, motivasjon, auka funksjons - og meistringsevne.
Likeverd og deltaking er sentrale omgrep slik at ein kan bu lengst mogeleg i eigen heim med deltaking i eit sosial liv og i samfunnet.


Les meir...

Søknad om helse-og omsorgstenester
Her finn du søknadsskjemaet
BETALINGSSATSAR 2018

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen