Siste 10 fra Sande
Kommunestyremøte 18.09.18
Vil du vere bøsseberar?
Vil du prøve deg som brannmann? Interessert i ambulansetenesta?
Ruteendringsprosessen 2019 - ferje og bussruter
Pårørandeskule for deg som har omsorg for nokon med demens
Kommunestyremøte 18.september
På jakt etter ny jobb?
Grûnderkurs - Starte bedrift, skal - skal ikkje?
Vil du vere med i ungdomsrådet i Sande?
Helsetenester i heimen
Tenester > HELSE OG OMSORG > Helsetenester i heimen
08.06.2018
Helsetenester i heimen (heimesjukepleie)
Målet med helsetenester i heimen er at brukaren opprettheld eller forbetrar sitt funksjonsnivå så langt som mogleg.
Tenesta kan også ha vegleiiande og opplærande føremål, for at ein skal kunne ivareta eigen helsesituasjon.
Les meir...

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen