Siste 10 fra Sande
Næring, teknisk og miljøutval
Transporttenesta for funksjonshemma
Standrydde-aksjonen var vellukka
Kommunestyret
Vasslekkasje i Hallebygda
Hjorteteljing 2018
Oversikt over lag og organisasjonar
Feil på levering av vatn til Øvre Knotten
Har du gode foto frå Sande kommune?
Transporttenesta for funksjonshemma
Tenester > HELSE OG OMSORG > Transporttenesta for funksjonshemma
18.05.2018
Transporttenesta for funksjonshemma
Transporttenesta er eit tilbod om dør-til-dør-transport som gir funksjonshemma høve til å delta i aktivitetar i nærmiljøet på lik linje med resten av befolkninga.

TT-ordninga skal berre brukast til lokale fritidsreiser og ikkje til yrkestransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som blir dekte av folketrygda.

Du får tildelt ein bestemt sum som du kan reise for.
Kortet vert fylt på to gongar pr år.
Du kan søkje her

Transporttenesta -søknadsskjema
Her finn du søknadsskjemaet

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen