Siste 10 fra Sande
Jonsokbål i Sande kommune
Oppheving av vatningsforbod
Forbod mot bålbrenning
NAV Sande- stengt onsdag 20.juni
Superfredag 15.juni - Blir du med på Aktivitetsdag på Øya ?
Det kan bli nytt hyttefelt på Gota i Gjerdsvika - offentleg høyring
Kommunestyret
Helsetenester i heimen (heimesjukepleie)
Praktisk bistand – daglege gjeremål (Heimehjelp)
Borgarleg vigsel
Tenester > INDIVID OG SAMFUNN > Borgarleg vigsel
11.01.2018
Borgarleg vigsel i kommuna
test
Frå 1. januar 2018 kan du gifte deg borgarleg i Sande kommune. Under kan du lese meir om tilbodet.
Les meir...

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen