Siste 10 fra Sande
Hurra, no er det språkkafe igjen!
Skulestart i Sande
Grunder med ein forretningside ?
"Du skal itte trø i graset..." og ikkje kaste søppel der heller
No kjem feiaren
Arbeidet med avskjeringsgrøft på Sætre har starta opp
Kulturminneplanen 2015-2025 - Sande kommune
Tilbodet ved biblioteket
Oppretting og sikring av gravstøtter
Ledige stillingar
Ledige stillingar
07.07.2017
Rettleiing for søknad på stilling i Sande kommune.
Sande kommune nyttar elektronisk søknadsskjema.Opplysning om utdanning og praksis (CV) SKAL vere oppgitt i søknaden for at søknaden skal bli vurdert.

Vitnemål og attestar skal leggast fram ved intervju.
Ved tilsetting skal rettkjende kopiar av attestar og vitnemål leverast.
Les meir...

FERIEVIKARAR - helse- og omsorg
Stilling: ID 488 Heimetenesta, ID 489 Sandetun ID 490 Eining bu- og habilitering - herunder barneavlastning og praktisk hjelp og bistand til barn og unge
Utlyst: 30.01.2018
Søknadsfrist: 06.03.18

Oppgaver
Vi treng sjukepleiar/-studentar, vernepleiar/-studentar, miljøterapeutar, helsefagarbeidarar, hjelpepleiarar, pleiemedarbeidarar, reinhaldarar, kokk og assistent ved institusjonskjøkken. Opplæring vil bli gitt. Aktuelt tidsrom: 18.06. - 19.08.18.
Dei som kan arbeida heile perioden vil bli prioritert, det må gå klart fram av søknaden kva stilling, kva eining og kva tidsrom ein ønskjer å arbeida i.

Ferievikar i eining heimetenesta ID 488
Ferievikar i eining Sandetun sjukeheim ID 489
Ferievikar i eining bu- og habilitering - herunder barneavlastning og praktisk hjelp til born og ungdom ID 490

Krav
Søkjarar bør ha fylt 18 år. For arbeid i heimetenesta og eining for bu- og habilitering vert det stilt krav om førarkort for bil.
Søknad skal sendast på elektronisk skjema for ledige stillingar, sjå link til høgre på sida.
Dei som vert tilsett må leggja fram politiattest av ny dato før tiltreding.

Betingelser
Tilsetjing skjer i samsvar med gjeldande lover, reglement og tariffavtale.

Kontaktperson
Kari Johane Skarmyr/ Wenche Thorseth/ Marianne Hauge (Einingsleiar)
Mobil: 95918965/91625895/91638306

Firma
Sande kommune
6084 Larsnes
N<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Søknadsskjema ledige stillingar

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen