Siste 10 fra Sande
Næring, teknisk og miljøutval
Transporttenesta for funksjonshemma
Standrydde-aksjonen var vellukka
Kommunestyret
Vasslekkasje i Hallebygda
Hjorteteljing 2018
Oversikt over lag og organisasjonar
Feil på levering av vatn til Øvre Knotten
Har du gode foto frå Sande kommune?
Ledige stillingar
Ledige stillingar
07.07.2017
Rettleiing for søknad på stilling i Sande kommune.
Sande kommune nyttar elektronisk søknadsskjema.Opplysning om utdanning og praksis (CV) SKAL vere oppgitt i søknaden for at søknaden skal bli vurdert.

Vitnemål og attestar skal leggast fram ved intervju.
Ved tilsetting skal rettkjende kopiar av attestar og vitnemål leverast.
Les meir...

PP-RÅDGJEVAR 100 %
Stilling: Id 493
Utlyst: 08.02.2018
Søknadsfrist: 23.02.18

Oppgaver
PP-kontoret for Sande og Vanylven yter tenester i forhold til brukarar, skular og barnehagar i dei to kommunane. PPT har hovudkontor på Larsnes, og avd.kontor på Fiskå. Kommunane har lagt godt til rette for ei funksjonell PP-teneste. Sande kommune er vertskommune for tenesta.
Frå 1. mars er det ledig 100 % st (fast) som PP-rådgjevar ved PP-kontoret for Vanylven og Sande.
Arbeidsområde/-oppgåver:
- rettleiing til skular/barnehagar i høve elevar/born med særlege behov
- systemarbeid
- sakkunnig vurdering
Vi tilbyr varierte og utfordrande arbeidsoppgåver i eit spennande og utviklande fagmiljø

Krav
Vi søkjer etter ein person med
- relevant kompetanse innanfor det spesialpedagogiske feltet, helst med erfaring frå barnehage, skule eller PPT
- sans for å jobbe utviklingsorientert og systemretta i møte med barnehagar og skular
- kreativitet og sans for å jobbe i team i eit sterkt kompetansemiljø
- gode personlege eigenskapar
Søkjar må disponere bil. Den som vert tilsett må leggja fram politiattest av ny dato før tiltreding.
Søknad skal sendast på elektronisk søknadsskjema - sjå link til høgre på sida.
Vitnemål og attestar skal leggjast fram på intervju.

Betingelser
Tilsetjing skjer i samsvarmed gjeldande lover, reglement og tariffavtale.

Kontaktperson
Margunn Rekdal (kontorleiar)
99419562

Firma
Sande kommune
6084 Larsnes
N<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Søknadsskjema ledige stillingar

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen