Siste 10 fra Sande
Næring, teknisk og miljøutval
Transporttenesta for funksjonshemma
Standrydde-aksjonen var vellukka
Kommunestyret
Vasslekkasje i Hallebygda
Hjorteteljing 2018
Oversikt over lag og organisasjonar
Feil på levering av vatn til Øvre Knotten
Har du gode foto frå Sande kommune?
Ledige stillingar
Ledige stillingar
07.07.2017
Rettleiing for søknad på stilling i Sande kommune.
Sande kommune nyttar elektronisk søknadsskjema.Opplysning om utdanning og praksis (CV) SKAL vere oppgitt i søknaden for at søknaden skal bli vurdert.

Vitnemål og attestar skal leggast fram ved intervju.
Ved tilsetting skal rettkjende kopiar av attestar og vitnemål leverast.
Les meir...

INGENIØR, 100 %
Stilling: Id 494
Utlyst: 01.03.2018
Søknadsfrist: 16.03.18

Oppgaver
Stillinga er ledig frå 01.05.18, arbeidsstad f.t. teknisk sektor.
Stillinga vil vere sentral i arbeidet med å utvikle dei kommunaltekniske tenestene innan VAR-området, samt kommunale vegar og anlegg. Stillinga kan få tildelt funksjonar innan kommunen sin brann- og redningsberedskap.

Krav
Vi søkjer ein omgjengeleg og serviceinnstilt person som er utdanna ingeniør, evt teknikar eller tilsvarande innan bygg. og anleggsområdet. Ønskjeleg med relevant praksis frå prosjektarbeid inkl arbeid med anbodsdokument og prosjektgjennomføring. Stillinga vil ha mykje kontakt ut mot brukarar, leverandørar, entrepenørar etc. Evne til å bygge gode relasjonar og omdøme er derfor nødvendig og vil verte vektlagt ved tilsetjing.
Krav til førarkort kl B. Andre førarkortklasser og sertifikat vil også vere relevant for stillinga.
Søknad skal sendast på elektronisk søknadsskjema - sjå link til høgre på sida.
Vitnemål og attestar skal leggjast fram på intervju.

Betingelser
Tilsetjing skjer i samsvar med gjeldande lover, reglement og tariffavtale.

Kontaktperson
Kjell Martin Vikene (Teknisk sjef)
Telefon: 70026700
Mobil: 90882170

Firma
Sande kommune
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
N<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Søknadsskjema ledige stillingar

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen