Siste 10 fra Sande
Jonsokbål i Sande kommune
Oppheving av vatningsforbod
Forbod mot bålbrenning
NAV Sande- stengt onsdag 20.juni
Superfredag 15.juni - Blir du med på Aktivitetsdag på Øya ?
Det kan bli nytt hyttefelt på Gota i Gjerdsvika - offentleg høyring
Kommunestyret
Helsetenester i heimen (heimesjukepleie)
Praktisk bistand – daglege gjeremål (Heimehjelp)
Ledige stillingar
Ledige stillingar
07.07.2017
Rettleiing for søknad på stilling i Sande kommune.
Sande kommune nyttar elektronisk søknadsskjema.Opplysning om utdanning og praksis (CV) SKAL vere oppgitt i søknaden for at søknaden skal bli vurdert.

Vitnemål og attestar skal leggast fram ved intervju.
Ved tilsetting skal rettkjende kopiar av attestar og vitnemål leverast.
Les meir...

TEAMLEIAR KJØKKEN 100 %
Stilling: Id 464
Utlyst: 06.07.2017
Søknadsfrist: 28.07.17

Oppgaver
Stillinga er eit vikariat i tida 01.10.17 -01.10.18.
Arbeidsstad f.t. kjøkkenet, Sandetun omsorgssenter.
Arbeidsområde/-oppgåver: Ansvar for det faglege, for dagleg drift og at kjøkkenet yter eit godt servicetilbod.

Krav
Vi søkjer primært etter institusjonskokk, men andre med relevant utdanning kan også søkja. Vi ønskjer ein leiar med god fagkunnskap, gode samarbeidsevner, som er løysingsorientert og har god serviceinnstilling. Krav om førarkort.

Søknad skal sendast på elektronisk søknadsskjema - sjå link til høgre på sida.
Vitnemål og attestar skal leggjast fram på intervju.

Betingelser
Tilsetjing skjer i samsvar med gjeldande lover, regelment og tariffavtale.

Kontaktperson
Bård Dalen (Helse- og omsorgssjef)
Telefon: 70026731
Mobil: 49246331

Firma
Sande kommune
6084 Larsnes
N<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Søknadsskjema ledige stillingar

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen