Siste 10 fra Sande
Vil du / de vere besøksheim ?
Sande kommune asfalterer - skal du asfaltere?
Sande kommune - Årsmelding og rekneskap 2016
Kommunestyremøte
Vasslekkasje på Hakallestranda
Møte i formannskapet 14.06.17
Fagseminar med Norsk Villsaulag
Kontakt Sande kommune
Omlegging av vassleidning ved Bergsnev - Sandviksvatnet vassverk
Ledige stillingar
Ledige stillingar
24.10.2012
Rettleiing for søknad på stilling i Sande kommune.
Sande kommune nyttar elektronisk søknadsskjema, og vi oppmodar med dette alle til å nytte denne skjemaløysinga når de søkjer jobb i kommunen. Opplysning om utdanning og praksis (CV) SKAL vere oppgitt i søknaden for at søknaden skal bli vurdert. Kopi av vitnemål og attestar skal kun sendast inn dersom det vert etterspurt. For nokre stillingar skal dette takast med når ein vert innkalla til intervju.
Les meir...

PEDAGOG/SPESIALPEDAGOG 40-100 %
Stilling: Id 463
Utlyst: 23.06.2017
Søknadsfrist:
Les meir...
STØTTEKONTAKT 1-2 dagar i veka a 4 t
Stilling: Id 462
Utlyst: 23.06.2017
Søknadsfrist:
Les meir...
MILJØTERAPEUT/FAGARBEIDAR/ASSISTENT, inntil 100 %
Stilling: Id 460
Utlyst: 23.06.2017
Søknadsfrist: 06.07.2017
Les meir...
MILJØTRAPEUT/FAGARBEIDAR/ASSISTENT, inntil 100%
Stilling: Id459
Utlyst: 23.06.2017
Søknadsfrist: 06.07.2017
Les meir...
EININGSLEIAR, 100 %
Stilling: Id 458
Utlyst: 23.06.2017
Søknadsfrist: 06.07.2017
Les meir...
BRANNKONSTABEL, 1,54 % st
Stilling: Id 457
Utlyst: 14.06.2017
Søknadsfrist: 15.08.17
Les meir...
TILKALLINGSVIKARAR og evt ledige stillingar i skule og barnehage
Stilling: Id 430
Utlyst: 03.02.2017
Søknadsfrist: 31.08.2017
Les meir...
SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00
Sommarope v 27-32: 9.30-13.30
Send e-post
Søknadsskjema ledige stillingar

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen