Siste 10 fra Sande
Ledige stillingar som helsesøster
Helse- og Oppvekstutvalet
Næring-, teknisk- og miljøutval
Informasjonskveld arrangert av Autismeforeningen i Møre og Romsdal i Ulsteinvik 24 oktober.
Formannskapsmøte
Varsel om oppstart av privat detaljregulering på Skare Gnr 64 bnr 3
Influensavaksinering i Sande på Elveromsstova
Søknader om rovviltskadeerstatning 2017
Produksjonstilskot og avløysartilskot ferie og fritid - 15.oktober
Ledige stillingar
Ledige stillingar
07.07.2017
Rettleiing for søknad på stilling i Sande kommune.
Sande kommune nyttar elektronisk søknadsskjema.Opplysning om utdanning og praksis (CV) SKAL vere oppgitt i søknaden for at søknaden skal bli vurdert.

Vitnemål og attestar skal leggast fram ved intervju.
Ved tilsetting skal rettkjende kopiar av attestar og vitnemål leverast.
Les meir...

ASSISTENT - vikariat inntil 65 % st
Stilling: Id 471
Utlyst: 20.10.2017
Søknadsfrist: 03.11.17
Les meir...
LÆRARVIKAR, inntil 100 %
Stilling: Id 470
Utlyst: 20.10.2017
Søknadsfrist: 03.11.17
Les meir...
HELSESØSTER 60 %
Stilling: Id 469
Utlyst: 20.10.2017
Søknadsfrist: 15.11.2017
Les meir...
LEIANDE HELSESØSTER 100 %
Stilling: Id 468
Utlyst: 20.10.2017
Søknadsfrist: 15.11.17
Les meir...
SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Søknadsskjema ledige stillingar

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen