Siste 10 fra Sande
Kommunestyremøte 18.09.18
Vil du vere bøsseberar?
Vil du prøve deg som brannmann? Interessert i ambulansetenesta?
Ruteendringsprosessen 2019 - ferje og bussruter
Pårørandeskule for deg som har omsorg for nokon med demens
Kommunestyremøte 18.september
På jakt etter ny jobb?
Grûnderkurs - Starte bedrift, skal - skal ikkje?
Vil du vere med i ungdomsrådet i Sande?
Kommunestyre
Kommunestyre
15.06.2016

21.06.16 Kommunestyre

Innkalling og sakliste (436 kb)
Sak K-37/16 Skriv og meldingar (7.24 mb)
Sak K-38/16 Årsmelding 2015 (761 kb)
Sak K-38/16 Årsmelding del I (8.8 mb)
Sak K-38/16 Årsmelding del II (37.46 mb)
Sak K-39/16 Rekneskap 2015, godkjenning (997 kb)
Sak K-39/16 Rekneskap for 2015 (47.65 mb)
Sak K-40/16Sande Næringsforum, årsmelding og rekneskap 2015 (2.93 mb)
Sak K-41/16 Revidert investeringsbudsjett 2016 (656 kb)
Sak K-42/16 Sande Næringsforum, oppløysing av føretak (350 kb)
Sak K-43-16 Rettslege ombod 2017-2020 (4.78 mb)
Sak K-44/16 Coop Marked Kvamsøy, salsløyve (624 kb)
Sak K-45/16 Coop Marked Sandsøy, salsløyve (632 kb)
Sak K- 46/16 Coop Marked Larsnes, salsløyve (615 kb)
Sak K-47/16 Joker Larsnes, salsløyve (652 kb)
Sak K- 48/16 Joker Gursken,salsløyve (655 kb)
Sak K-49/16 Coop Marked Gjerdsvika, salsløyve (624 kb)
Sak K- 50/16 Rosenlund Marina AS, skjenkeløyve (1.01 mb)
Sak K-51/16 Interkommunalt arkiv, godkjenning av selskapsavtale, justering av eigardel (3.31 mb)
Sak K-52/16 Utbygging av Haugelia barnehage (656 kb)
Sak K-53/16 Bygging av 2 stk omsorgsbustadar ved Elvebakken, oppstart (8.99 mb)
Sak K-54/16 Grunnkjøp Sætre, gnr 16 bnr 2 (1.02 mb)
Sak K-55/16 Utskifting av gatelys (4.25 mb)
Sak K-56/16 Utleigehusvære (22.15 mb)
Sak K- 57/16 Reguleringsplan Vågsneset (16.72 mb)
Sak K- 58/16 Høyringsuttale til NTP 2018-2029 (614 kb)
Sak K-59/16 Kommunal planstrategi, oppstart (322 kb)
Sak K-60/16 Sande kommune-kommunereform, kommunalt vedtak (8.81 mb)

<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Reglement for Sande kommunestyre
Kommunestyremedlemmar og vara 2015 - 2019
Møteplan for 1. halvår 2017
Tysdag 31. januar
28. februar - 01. mars Strategisamling I
Tysdag 7. mars
Onsdag 19. april
Tysdag 23. mai
13. - 14. juni Strategisamling II
20. juni

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen