Siste 10 fra Sande
Kompetanseløft i Helse- og omsorg
Ny brannbil på plass i Sande
Høyring - forskriftsendring vedr. skulestrukturen i Sande
PP-rådgjevar 100% stiling ledig
Næring, teknisk og miljøutval
Råd for likestilling av funksjonshemma
Formannskapet
Rammeløyve - Gjerdsvika hamn - kunngjering av nabovarsel
Møte i eldrerådet
Kommunestyre
Kommunestyre
04.10.2011
Sande kommunestyre 2015 - 2019
Sande kommunestyre har 21 representantar fordelt på 7 kvinner og 14 menn. Representantane er fordelt med 7 frå Høgre, 5 frå Arbeidarpartiet, 4 frå Tverrpolitisk Liste, 2 frå Senterpartiet, 2 frå Fremskrittspartiet, og 1 frå Venstre. Dag Vaagen som er ordførar tilhøyrer Høgre, medan varaordførar Helge Støylen kjem frå Tverrpolitisk Liste for Voksa, Sandsøy og Kvamsøy.

21.04.2017
Kommunestyret
Her finn du protokollen frå møtet i Sande kommunestyre den 19. april 2017.
Les meir...

07.04.2017
Kommunestyre
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Sande kommunestyre den 19. april 2017. Møtet vert halde på Sande Rådhus, og startar kl 13.45.
Les meir...

08.03.2017
Kommunestyre
Her finn du protokollen frå møtet i Sande kommunestyre den 7. mars 2017.
Les meir...

24.02.2017
Kommunestyremøte
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Sande kommunestyre den 7. mars 2017. Møtet startar kl 16.00 og vert halde på Sande Rådhus.
Les meir...

02.02.2017
Kommunestyret
Her finn du protokollen frå møtet i Sande kommunestyre den 31. januar 2017.
Les meir...

24.01.2017
Kommunestyret
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Sande kommunestyre den 31. januar 2017. Møtet vert halde på Sande Rådhus, og startar kl 14.00
Les meir...

14.12.2016
Kommunestyret
Her finn du protokollen frå Sande kommunestyre i møte den 13. desember 2016.
Les meir...

30.11.2016
Kommunestyret
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Sande kommunestyre den 13. desember 2016. Møtet startar kl 13.45 og vert halde på Sande Rådhus, Larsnes.
Les meir...

10.11.2016
Kommunestyret
Her finn du protokollen frå møtet i Sande kommunestyre den 8. november 2016.
Les meir...

28.10.2016
Kommunestyret
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Sande kommunestyre den 8. november 2016. Møtet startar kl 13.45, og vert halde på Sande Rådhus, Larsnes.
Først i møtet vil Nils-Roar Hareide frå Runde Miljøsenter orientere om prosjektet Marine grunnkart og Marin Næringsplan.
Les meir...

28.09.2016
Kommunestyret
Her finn du protokollen frå møtet i Sande kommunestyre den 27. september 2016.
Les meir...

20.09.2016
Kommunestyret
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Sande kommunestyre, tysdag 27. september 2016. Møtet startar kl 14.00 og vert halde på Sandetun omsorgssenter, Kapellet.
Les meir...

23.06.2016
Kommunestyre
Her finn du protokollen frå møtet i Sande kommunestyre den 21. juni 2016.
Les meir...

15.06.2016
Kommunestyre
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Sande kommunestyre den 21. juni 2016. Møtet startar kl 13.45 og vert halde på Sande Rådhus.
Les meir...

02.06.2016
Kommunestyret - Strategisamling II
Her finn du programmet for Strategisamling II som vert halde på Sande Rådhus, tysdag 7. juni.
Les meir...

26.05.2016
Kommunestyret
Her finn du protokollen frå møtet i Sande kommunestyre den 24. mai 2016.
Les meir...

13.05.2016
Kommunestyret
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Sande kommunestyre den 24. mai 2016. Møtet startar kl 13.45 og vert halde på Sande Rådhus.
Les meir...

07.04.2016
Kommunestyret
Her finn du protokollen frå møtet i Sande kommunestyre den 5. april 2016.
Les meir...

29.03.2016
Kommunestyret
Her finn du innkalling og sakspapir til kommunestyremøte den 5. april 2016. Møtet startar kl 13.45 og vert halde på Sande Rådhus.
Les meir...

SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Reglement for Sande kommunestyre
Kommunestyremedlemmar og vara 2015 - 2019
Møteplan for 1. halvår 2017
Tysdag 31. januar
28. februar - 01. mars Strategisamling I
Tysdag 7. mars
Onsdag 19. april
Tysdag 23. mai
13. - 14. juni Strategisamling II
20. juni

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen