Siste 10 fra Sande
Kommunestyremøte 18.09.18
Vil du vere bøsseberar?
Vil du prøve deg som brannmann? Interessert i ambulansetenesta?
Ruteendringsprosessen 2019 - ferje og bussruter
Pårørandeskule for deg som har omsorg for nokon med demens
Kommunestyremøte 18.september
På jakt etter ny jobb?
Grûnderkurs - Starte bedrift, skal - skal ikkje?
Vil du vere med i ungdomsrådet i Sande?
Helse og sosial
Helse og sosial
13.10.2009

Influensavaksine i to omgongar

DEN ÅRLEGE INFLUENSA-VAKSINA FØRST!
INFLUENSA-VAKSINERING 2009

Vi står over for ein haust med stort fokus på influensa.
Det vanlege er årleg vaksinering mot sesong-influensa.
I år vert merksemda også retta mot pandemi-influensa (ny influensa A (H1N1) som det skal vaksinerast mot.

Altså er det to forskjellige influensa-vaksiner det er snakk om i år.
Begge vaksinasjonane er viktige og anbefalt.

PRISAR
Sesonginfluensa-vaksine: 50,- (årleg)
Pandemiinfluensa-vaksine: 50,- per dose ( 2 doser i haust)
Pneumokokk-vaksine: 150,- ( kvart 10.år)


SESONGINFLUENSA- OG PANDEMIINFLUENSA- VAKSINENE VERT GITT SEPARAT, MEN BEGGE ER ANBEFALT Å TA!

I Sande og Herøy har ein av praktiske omsyn valt å vaksinere mot
Sesong-influensa først:

Vi har allereie starta vaksinering mot årets sesong-influensa i Sande.

Sesonginfluensa-vaksine: Vaksine mot årets mest aktuelle influensa-virus.
I tillegg til denne vert det samstundes ofte gitt pneumokokk-vaksine (lungebetennelse).

Risiko-grupper:
• Vaksne og born med alvorlige luftvegssjukdomar, spesielt dei som har nedsatt lungekapasitet
• Vaksne og born med kroniske hjarte/karsjukdomar, spesielt dei med alvorleg hjartesvikt
• Vaksne og born med sjukdomar som gir nedsatt infeksjonsresistens
• Vaksne og born med diabetes mellitus eller annen stoffskiftesjukdom
• Beboere på alders- og sjukeheim
• Andre personar over 65 år

I tillegg vert det anbefalt influensavaksine til nærkontakter av personer som ikkje bør få influensa, for å redusere smitterisiko.

• Helsepersonell som skal ta hand om pasientar i risikogrupper
• Husstandsmedlemar til personer med risikotilstandVaksine mot PANDEMI-INFLUENSA

Pandemiinfluensa-vaksine: Vaksine mot ny influensa A (H1N1).
Denne skal (med det vi veit i dag) giast i 2 doser med minst tre veker mellomrom.
I løpet av få veker får vi denne kommunane.


Helsestasjonen<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen