Siste 10 fra Sande
Vil du ha jobb i helse- og omsorgssektoren i Sande
Ambu - båtskyss i jule- og nyttårshelga 2017/2018
Kommunestyremøte
Formannskapsmøte
Jorunn Breivik - ny fagarbeidar på Sandetun sjukeheim
Tildeling av adressenummer i Sande kommune
Miljøstasjonen i Myklebusmyrane - opningstider
Høyring: Offentleg ettersyn - budsjett og økonomiplan
Formannskapsmøte
Brannvern
Brannvern

Stor brannøving i Sandvika.


Tirsdag kveld gjennomførte brannvernet i Sande ei større øving i Sandvika. Temaet for denne øvinga var trafikkulukke med fokus på førstehjelp og skadehandtering.Skada person som er henta ut frå bilvraket
Mannskapet ved Larsnes brannstasjon var satt på mange prøver under brannøvinga tirsdag kveld. Alt frå hjerte og lunge redning til å behandle sjokkskada personar. Markørar til øvinga vart henta frå Ulstein Røde kors og desse skal ha mykje ros for vel utført arbeid.Mannskap tar hand om sjokkskada person

Mannskap frå Ulstein Røde Kors som utførte ein glimrande innsats på kveldens øving

Evaluering etter ei slik øving er svært viktig

Skada personar måtte fraktast i sikkerhet bort frå skadestaden

<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Sande kommune si kriseleiing
Feie - teneste
Vakt - og kotrollservice v/ Leif Hareide utfører feiing i Sande
tlf 91 56 16 34
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
DSB har gjort sine lover, forskrifter og veiledninger, samt diverse fagstoff, elektronisk tilgjengelig
Brannmannen
Fagtidsskrift utgitt av Oslo Brannkorps forening. Eit ressurssenter for brannmenn.

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen