Siste 10 fra Sande
Informasjonsdag for arbeidsgivarar og næringsdrivande 2017
Kommunestyret
Stor givarglede i Sande
Ledige stillingar som helsesøster
Helse- og Oppvekstutvalet
Næring-, teknisk- og miljøutval
Informasjonskveld arrangert av Autismeforeningen i Møre og Romsdal i Ulsteinvik 24 oktober.
Formannskapsmøte
Varsel om oppstart av privat detaljregulering på Skare Gnr 64 bnr 3
Brannvern
Brannvern

Skuletokt 2005


Redningsselskapet arrangerte sammen med politi,akuttkompetanse, brann og forsikring årets skuletokt for 7 klassinger i Sande.

Her er nokre glimt frå dagen...


Redning ved hjelp av mobbåt

Dette var behagelig

To i det våte element

Ingen problemer å sløkke her

Flinke elevar og som ikkje var redde for å prøve

Sløkke ein liten brann ved hjelp av enkle midler

Viktig å verne seg sjølv og gå rolig til verks

Rasmus demonstrerer bruk av ullteppe

Sløkking ved hjelp av ullteppe

Sløkking ved hjelp av ullteppe

Litt generell brannteori

Populært å prøve overlevingsdrakter

<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Sande kommune si kriseleiing
Feie - teneste
Vakt - og kotrollservice v/ Leif Hareide utfører feiing i Sande
tlf 91 56 16 34
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
DSB har gjort sine lover, forskrifter og veiledninger, samt diverse fagstoff, elektronisk tilgjengelig
Brannmannen
Fagtidsskrift utgitt av Oslo Brannkorps forening. Eit ressurssenter for brannmenn.

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen