Siste 10 fra Sande
Kommunestyremøte 18.09.18
Vil du vere bøsseberar?
Vil du prøve deg som brannmann? Interessert i ambulansetenesta?
Ruteendringsprosessen 2019 - ferje og bussruter
Pårørandeskule for deg som har omsorg for nokon med demens
Kommunestyremøte 18.september
På jakt etter ny jobb?
Grûnderkurs - Starte bedrift, skal - skal ikkje?
Vil du vere med i ungdomsrådet i Sande?
Brannvern
Brannvern
27.12.2006
Trygg nyttårsfeiring
test
Nyttårsfeiringa nermar seg med stormskritt. I denne forbindelse vil vi i brannvesenet oppmode alle om å bruke fyrverkeri med måte. Ved bruk av fyrverkeri kan hendelsesforløpet verte fatalt ( personskade) om ein ikkje tek dei rette forholdsreglar. Eit anna moment er faren for antennelse av gamalt gras, lyng etc. ved nedfall av fyrverkeri. Vurder derfor stad for oppskyting. Les meir på link under.
http://www.dsb.no/infogroup.asp?infogroupid=1067&rightmenu=H_Fyrverkeri&Framework=normalt
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Sande kommune si kriseleiing
Feie - teneste
Vakt - og kotrollservice v/ Leif Hareide utfører feiing i Sande
tlf 91 56 16 34
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
DSB har gjort sine lover, forskrifter og veiledninger, samt diverse fagstoff, elektronisk tilgjengelig
Brannmannen
Fagtidsskrift utgitt av Oslo Brannkorps forening. Eit ressurssenter for brannmenn.

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen