Siste 10 fra Sande
Kommunestyremøte 18.09.18
Vil du vere bøsseberar?
Vil du prøve deg som brannmann? Interessert i ambulansetenesta?
Ruteendringsprosessen 2019 - ferje og bussruter
Pårørandeskule for deg som har omsorg for nokon med demens
Kommunestyremøte 18.september
På jakt etter ny jobb?
Grûnderkurs - Starte bedrift, skal - skal ikkje?
Vil du vere med i ungdomsrådet i Sande?
Brannvern
Brannvern
15.12.2008

Brannmånaden desember er her.......


Dei siste brann hendelsar med mange omkomne må setje ein vekkjar i oss alle. Ser vi på statistikk omkjem 80-90 prosent i eigen bustad. Ved ein brann er tidleg varsling, slik at bebuarane kan kome seg i sikkerhet, heilt avgjerande. Vi veit at røykvarslarar årleg reddar 10-15 liv, men undersøkjelsar visar også at nesten halvparten av dei omkomne ikkje har hatt fungerande røykvarslarar. Ein første innsats må vere å sjekke at røykvarslarane virker og at ein regelmessig skifter batteri.


Dei siste brann hendelsar med mange omkomne må setje ein vekkjar i oss alle. Ser vi på statistikk omkjem 80-90 prosent i eigen bustad. Ved ein brann er tidleg varsling, slik at beboarane kan kome seg i sikkerhet, heilt avgjerande. Vi veit at røykvarslarar årleg reddar 10-15 liv, men undersøkjelsar visar også at nesten halvparten av dei omkomne ikkje har hatt fungerande røykvarslarar. Ein første innsats må vere å sjekke at røykvarslarane virker og at ein regelmessig skifter batteri.

Gode råd :

- NB!!! Som eit første skritt til tryggare nattesomn, må du sjekka at røykvarslarar som du har faktisk virkar !!!!!!!!!!!!!!!!!

- Forskrift tilseier at bustadar skal ha minst ein godkjent røykvarslar. Mitt råd er å ha fleire seriekobla røykvarslarar for mest mogleg tidleg varsling. Anbefalar røykvarslarar i alle opphaldsrom og soverom. Røykvarslarens hovedoppgåve er å vekkje deg når du søv. Plasser derfor ein av dei seriekopla varslarane ved eller i soveromet. Plasser også røykvarslarar der du har potensielle brannkilder som tørketrommel, vaskemaskiner, strykejarn o.l. Det å montere seriekopla røykvarslarar i ditt hus må vere den beste livsforsikring. Ein får i dag gode trådlause seriekopla røykvarslarar samt ordinære røykvarslarar som er kopla saman med leidning.

- Optiske eller ioniske varslarar. I vanlege bustadar anbefalar vi optiske varslarar da desse reagerer best på ulmebrannar.

- Har du hus med loft og soverom må du sikre deg at du kan rømme trygt i alternativ rømningsveg. Har du vindaug bør du anskaffe deg utv. brannstige. fastmontert på vegg.

- Alle bustadar skal ha sløkkje utstyr. Det er anbefalt å montere inn brannslange som står kopla til krane og som med enkelheit kan setjast trykk på. Denne må rekkje heile huset. Som suplemang kan du også ha 6kg pulverapparat eller 9 liter skumapparat tilgjengeleg (gjerne plassert på soveromet). Anbefalar å ha sløkkjeutstyr i kvar etasje. Forsikringsselskapet har som regel utsalg av slike produkt.

- Ein god regel er å ta ein ekstra sjekk rundt om i huset etter tannpussen er gjort for å sjekke om alle levande lys er sløkt. Oppdagar dette lettare når det er mørkt i romet.


Kjell Hauge mob. 99579716

<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Sande kommune si kriseleiing
Feie - teneste
Vakt - og kotrollservice v/ Leif Hareide utfører feiing i Sande
tlf 91 56 16 34
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
DSB har gjort sine lover, forskrifter og veiledninger, samt diverse fagstoff, elektronisk tilgjengelig
Brannmannen
Fagtidsskrift utgitt av Oslo Brannkorps forening. Eit ressurssenter for brannmenn.

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen