Siste 10 fra Sande
Hurra, no er det språkkafe igjen!
Skulestart i Sande
Grunder med ein forretningside ?
"Du skal itte trø i graset..." og ikkje kaste søppel der heller
No kjem feiaren
Arbeidet med avskjeringsgrøft på Sætre har starta opp
Kulturminneplanen 2015-2025 - Sande kommune
Tilbodet ved biblioteket
Oppretting og sikring av gravstøtter
Skule
Skule
14.03.2008

Trippelsiger til Gursken oppvekstsenter!


Gursken oppvekstsenter har vunne førstepris på alle tre ungdomsskuletrinna i ein maritim kunnskapskonkurranse arrangert av Maritimt Forum Nordvest. Til saman 120.000 blanke premiekroner går til dei kreative og dyktige elevane frå Sande som går på ungdomsskule ved oppvekstsenteret i Gursken. Ei flott fjør i hatten både for elevane, oppvekstsenteret og Myklebust Verft som har samarbeidd med skulen om prosjektet. Maritimt Forum Nordvest har sendt ut følgjande pressemelding:


PRESSEMELDING

Maritimt Forum Nordvest tok høsten 2007 initiativ til en maritim kunnskapskonkurranse. Med støtte fra den maritime næringen, Møre og Romsdal fylke og Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse inviterte vi alle Ungdomsskolene i Møre og Romsdal til å delta i konkurransen. Vi gav klassene mulighet til å skaffe seg kunnskap om den maritime næringen og penger til ”klasse-kassa”. Interesserte skoler i hele fylket meldte seg på – fra Halsa i nord til skoler sør i fylket. Målet er å gi kunnskap om ei næring som betyr mye for regionen, for nasjonen og internasjonalt. Vi ønsker å gjøre elevene nysgjerrig på ei spennende næring med interessante arbeidsplasser, og håpet er at de vil skaffe seg en utdanning som gjør at de vil velge et maritimt yrke.

Fristen for å levere oppgavene var 31.januar og vi fikk besvarelser fra 10 skoler – 26 klasser. Det ble opprettet en jury på hvert klassetrinn, med medlemmer fra ulike deler av den maritime næringen. Mange hadde lagt mye arbeid i oppgaveløsningen der kriteriene var, godt faglig innhold, presentasjonsuttrykk og kreativitet.

Vinnerne av konkurransen 2007/ 2008 er:
8.klassetrinn: 1.premie: kr 30.000,- : Gursken oppvekstsenter
2.premie: kr 15.000,- 8 C Bergmo Ungdomsskole
3.premie: kr 10.000,- 8 A Valderøy Ungdomsskole

9.klassetrinn: 1.premie: kr 40.000,- 9 A Gursken Oppvekstsenter
2.premie: kr 20.000,- 9 B Bergmo Ungdomsskole

10.klassetrinn: 1.premie:kr 50.000,- Gursken Oppvekstsenter
2.premie: kr 25.000,- 10 A Møre Ungdomsskole, Ålesund
3.premie: kr 20.000,- Møre Ungdomsskole, Herøy


Konkurransen er et treårig prosjekt og det blir nye muligheter for alle elever på Ungdomsskoletrinnet i Møre og Romsdal høsten 2008.


For ytterligere informasjon:

Maritimt Forum Nordvest
Rigmor Andersen Eide
Daglig leder
Tlf. 95069146 / rigmor.eide@maritimt-forum.no<<< Tilbake

Skuleruta i Sande kommune 2017/ 2018

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen